Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Skjemaene i Ålesund kommune er samlet i skjemabanken, hvor de er sortert etter tema.

Skjemaformat

Det finnes to typer skjema, papirversjon (pdf eller odt) og elektronisk (du fyller ut på skjerm). Skjemaene er merket med et ikon for format.

Papirversjon

Papirversjonen må fylles ut og sendes inn, enten som papirversjon (ta utskrift) i posten eller som vedlegg på e-post. Ta eventuelt nødvendige kopier, signer dem og send til mottaker.

Her kan du laste ned siste programvare for Adobe Reader og Open Office.

Elektroniske skjema

Elektroniske skjema fylles ut på skjermen. Fremgangsmåten vil varierere avhengig av hvilken tjeneste det gjelder. Veiledning blir gitt i hvert enkelt skjema.

Elektroniske skjema i Ålesund kommune som krever innlogging finner du i søknadssenteret:

Personvern og sikkerhet

Når du bruker kommunens nettside skal du være forsikret om at personvern og sikkerhet er ivaretatt.

Ålesund kommune bruker flere skjemaløsninger. De elektroniske skjemaene er krypterte med sertifikater. Vil du være helt sikker på at informasjonen du skriver inn er kryptert, kontrollér at det står https:// i adressefeltet.

Når skjemaet er mottatt av kommunen, behandles alle personopplysninger konfidensielt etter gjeldende lover og forskrifter, blant annet Personopplysningloven. Ingen data videreformidles til tredjepart.

Kommunikasjon via e-post går ukryptert (e.g. i klartekst) over Internett, og man er dermed ikke garantert at ingen kan lese innholdet. Det samme gjelder kontaktskjemaet. Du bør derfor ikke sende sensitiv informasjon eller informasjon av privat karakter via e-post eller kontaktskjemaet til kommunen, men kun enkle spørsmål. Les mer om e-post til kommunen.

Mer informasjon

Om du trenger hjelp, ta kontakt med Servicetorget.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119