Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Husholdningsavfall i Ålesund kommune sorteres i to dunker: en blå dunk for papir, som tømmes hver 4. uke, og en grå dunk for restavfall, som tømmes ukentlig.

Tømmingen utføres av ÅRIM - som også utgir renovasjonskalender for Ålesund kommunes innbyggere. Vedlagt i årets renovasjonskalender er også en batteriboks for oppsamling av brukte batterier.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119