Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Restavfall blir hentet hver uke.

Plast og papir blir hentet av samme bil på samme dag hver fjerde uke.

Dersom du ikkje vet dagene plast og papir blir hentet, kan du se dette på hentekalenderen for din kommune på ÅRIM sine nettsider.

Byggavfall skal kildesorteres. Det skal innleveres avfallsplaner og sluttrapport. Dette er beskrevet i forskriftene til plan- og bygningsloven - byggteknisk forskrift kapittel 9 og byggesaksforskriften kapittel 8, 12, 13 og 15.

Avfallsplanen skal inneholde en oversikt over byggavfall som forventes å oppstå i forbindelse med tiltaket og en plan for håndtering og disponering av avfallet. Ved rehabilitering og riving skal det i tillegg lages en miljøsaneringsbeskrivelse med planer for håndtering av farlig avfall, for eksempel fuger, puss og maling, som inneholder PCB.

For alle tiltakene stilles kravet om at minst 60 vekstprosent av avfallet kildesorteres. Dette skal gjøres på byggplassen, men kommunene kan i særlige tilfeller fravike dette kravet.

Viktigste kravene er:

 • du trenger ikke gå om kommunen for å få godkjent avfallsplan og eventuell miljøsaneringsbeskrivelse før det gis igangsettingstillatelse, men dokumentene skal utarbeides og skal kunne vises ved tilsyn.
 • sluttrapport, med dokumentasjon på levering av avfall, skal sendes inn til kommunen sammen med søknad om ferdigstillelsesattest.
 • det er sentral godkjenningsordning for funksjonen prosjekterende innen miljøsanering.

Søknad

 

Se også

Miljødirektoratet (tidl. Statens Forurensningstilsyn)  | Direktoratet for byggkvalitet  | Norsk forening for farlig avfall | Sorteringsguide

 

  Det er forbudt å kaste hageavfall og annet avfall i naturen gjennom Forurensingsloven §§ 28 og 79.

  For at kildesortering skal være enkelt, er det viktig å organisere på en måte som passer hjemme hos deg. Du kan kjøpe gode system for kildesortering blant annet hos kjøkkenforhandlere og  interiørbutikker. Men du er på ingen måte avhengig av å kjøpe kostbare system, du kan også bruke bokser, bøtter, kasser og poser som du har fra før.

  ÅRIM (Ålesundregionens Interkommunale Miljøselskap ) har ansvar for informasjon om kildesortering her lokalt og de forklarer ordningene som gjelder og skillet mellom:

   

  Det er ca 20 ubetjente miljøstasjoner i kommunen. De fleste befinner seg i nærheten av butikker og handlesenter i bydelene.  ÅRIM har anvaret for miljøstasjonene i Ålesund kommune.

  Miljøstasjon

  Oversikt miljøstasjoner finner du på ÅRIM sine nettsider.

  Ta med glass og metall sko og klær til miljøstasjonene.

  Dette skal ikke til de små miljøstasjonene i Ålesund

  • Elektronikk/EE-avfall (leveres gratis til produsent, butikk eller Bingsa)
  • Blyglass (Bingsa)
  • Møbler som grovavfall (Bingsa)
  • Farlig avfall (Bingsa)
  • Trevirke som er rent (Bingsa)
  • Bygge- og rivningsavfall (Bingsa)
  • Betong og mur (Bingsa)

  Se Årims sorteringsguide for nærmere informasjon.

   

   

   Kontakt oss

  Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
   
  Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
  Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

  Åpningstider
  Kontaktinformasjon
  Organisasjon

  Org.nr.  942 953 119