Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Landbruk omfatter dyrking av jordbruksprodukter, frukt- og hagebruksvekster, storfehold og melkeproduksjon, saue- og geitehold, svinehold og fjørfehold. Skogbruk består i hovedsak av tømmerhogst, skogplanting og tjenester tilknyttet skogbruk. Tjenesten i Ålesund dekkes av interkommunalt landbrukskontor.  Dyrevelferd både innen landbruket men også for kjæledyr og sportsdyr ivaretas av Mattilsynet.

Sentrale tjenester

Se også

Konsesjon og boplikt | Virkemidler i landbruketKulturlandskap  | Jakt og vilt

Eksterne ressurser

Nordre Sunnmøre Landbrukskontor | Mattilsynet  Statens landbruksforvaltning

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119