Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Som engasjerte borgere kan vi til tider bli bekymret for medmennesker, enten det gjelder barn, familier, eldre eller andre som ser ut til å slite. Her er en oversikt over hvor du kan henvende deg.

Akutt krise

Ved akutt sykdom eller skade, ring 113 eller kontakt legevakt på tlf 116 117.

DISSE KAN HJELPE

Andre nettressurser

 

Har dere som familie behov for råd og veiledning? Trenger dere som foresatte hjelp i samhandlingen med barnet? 
Ressursbasen tilhører kommunens virksomhet for barn og familie, og vi bidrar med støtte og veiledning. Målet er god utvikling for barn og familier.  Det er viktig å kunne tilby hjelp så tidlig som mulig.   

Hvem er vi?

Ressursbasen er et tverrfaglig team med god og variert kompetanse;

Familie-/foreldreveiledere med ulike verktøy, spesialpedagoger for barnehager, grunnskoleteam, psykolog, hjemkonsulenter, psykiatriske sykepleiere, ungdomsveiledere, familieterapeut, støttekontakter og avlastere for barn med funksjonsnedsettelse.  

Ressursbasen samarbeider med foreldre, barnehager, skoler, PPT, helsestasjoner, barnevernet og andre instanser som gir hjelp til barn og unge.

HvA gjør vi?

Ressursbasen tilbyr ulike veiledningsprogram til både hjem, barnehage og skole. Vi tilbyr også støttesamtaler og gruppetilbud til ungdom.

I tillegg kan vi tilby kurs samt gi veiledning og kompetanseheving for virksomheter og andre tjenester/grupper.

Ressursbasen har dessuten ansvar for tilsyn med barn i fosterhjem.

Tiltakene vil gi støtte og hjelp til familier, for at de bedre skal mestre utfordringer i hverdagen. Noen barn og unge benytter flere støttetiltak i en periode. Ressursbasen kan da være behjelpelig med å samordne tiltakene.

SØKNADSSKJEMA

Ressursbasen har utarbeidet et eget søknadsskjema:

Søknadsskjema til ressursbasen finner du her.

Mer om ulike tilbud og metoder:

 

Gi tilbakemelding

Vi vil at brukerne våre skal være fornøyd med tilgjengelighet, service og støttetjenestene, derfor setter vi stor pris på å få tilbakemelding om dine opplevelser av tjenestene som du benytter. Kontaktinformasjon finner du i ansvarsboksen til høyre på siden.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119