Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hjemmetjenestetilbudet består av en rekke deltjenester.

 

Koordinator og individuell plan omtaler vi som  "koordinerte tjenester". Det er koordinerende enhet som vurderer hvem som ut fra helse- og omsorgstjenesteloven har rett på å få oppnevnt en koordinator, og få utarbeidet en individuell plan.

Informasjonsvideo om individuell plan og koordinator

individuell    
Klikk på bildet for å se videoen    

 

brosjyrer

veiledere

avtaler

LOVVERK

Korttidsopphold i sykehjem eller bokollektiv gir omsorgsyter avlastning i en avgrenset periode.

Det kan søkes om korttidsopphold i sykehjem for rehabilitering eller utredning/avklaring i en avgrenset periode.  Alle sykehjemmene utenom Sanitetshjemmet har tilbud om korttidsplasser.

Det skal være rehabilitering og aktivitet på alle kortidsplasser i kommunen, der målsettingen er at bruker/pasient kan flytte hjem med økt funksjonsevne.

Ved Spjelkavik omsorgssenter er det en kommunedekkende spesialavdeling med 14 plasser for rehabilitering - Kollen rehabilitering.

Aspøy omsorgssenter har 12 avklaringsplasser (korttid). Målgruppe for avklaringsplassene er pasienter som trenger et behandlings- eller omsorgstilbud på kommunalt nivå, og er korttidsplasser der pasienten skal behandles og klargjøres til en trygg overføring til andre tilbud, eller hjem.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119