Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Er du bekymret for ditt barns læring og utvikling? Barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov kan få hjelp.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Ålesund skal bidra til gode læringsmiljø og læringsledelse i barnehage og skole. PPT fokuserer på tidlig innsats. 

Tjenesten er opprettet med hjemmel i Opplæringslovens § 5 -6. Det skal bidras til at barn, unge og voksne med særskilte behov får gode og likeverdige opplærings- og utviklingsmuligheter.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119