Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ålesund kommune ønsker å involvere barn og unge i byutviklingen og har gjennom prosjektet «Aktivt demokrati for barn og unge» prøvd ut ulike måter å la barn og unge få si sin mening om viktige planer og utbyggingsprosjekter.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119