Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

13 PLUSS

13 PLUSS er et tilbud for hjemmeboende ungdom med utviklingshemning på ungdomstrinnet og ved noen av de videregående skolene i Ålesund. Tilbudet drives i regi av kommunen eller ved at kommunen kjøper slike tilbud fra en videregående skole.

13 PLUSS er et tilbud ved en ungdomsskole i nærmiljøet, Hatlane skole, Borgund vg. skole og Fagerlia vg. skole.

Dersom en ungdom i samme tidsrom og med samme formål som 13 PLUSS har innvilget omsorgstjenester i medhold av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, faller retten til 13 PLUSS bort.

13 PLUSS gir et tilsynstilbud før og/eller etter skoletid og skal tilpasses den enkeltes ønsker og behov for et trygt og meningsfullt opphold.  Aktiviteter foregår i egne lokaler eller i nærmiljøet.

Kriterier/vilkår

Eleven kan ikke være hjemme alene uten tilsyn/oppfølging og har ikke andre alternativer.

oppholdstid

På ungdomstrinnet er oppholdstid 11 måneder i perioden 1. august til 30. juni påfølgende kalenderår. Tilbudet kan benyttes alle virkedager, unntatt lørdag, jul- og nyttårsaften og 5 planleggingsdager.

På videregående trinn er oppholdstiden10 måneder. Ved behov kan kommunen tilby et supplerende tilbud i høst- og vinterferiene, i perioden 1. august til skolestart og ved skoleslutt, dvs. fra omkring 15.juni til 1. juli.

Tilbudet kan gis som heldagstilbud 07.45-16.15 inklusiv transport, eller med redusert oppholdstid ved færre dager pr. uke.

Dersom ungdommen benytter kommunalt døgnavlastningstilbud, faller 13 PLUSS bort i samme periode.

egenbetaling

Det betales ikke egenandel for oppholdet, men et beløp for utgifter til mat, materiell og eventuelle aktiviteter. Dekning av utgifter er på 500 kroner pr. måned. Bruker vil motta måndelige innbetalingskort. 

Transport

Det er den enkelte skole som søker og ordner godkjenning av utgifter til skoleskyss og tilpasser denne til eleven.

oppsigelse

Dersom tilbudet ikke skal benyttes, bes det om at plassen sies opp minst 3 måneder på forhånd. Skriftlig oppsigelse sendes til den aktuelle skolen.

Søknadsskjema

Brosjyre og søknadsskjema for 13 PLUSS

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 12.april. For elever på ungdomstrinnet sendes søknaden til den aktuelle skolen. Kommunens tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester og rådmannen får alltid kopi av søknaden.

For elever ved de to videregående skolene sendes søknaden til  Ålesund kommune, Tildelingskontoret,  Postboks 1521,  6025 Ålesund.

 

Ansvarlig virksomhet

Arbeid og aktivitet
Hatlane skole/Rådmannens stab Kultur og oppvekst

Emneord: 13PLUSS, 13 Pluss

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119