Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

13 PLUSS

13 PLUSS, etterskole-tilsynstilbud, er for hjemmeboende ungdom med utviklingshemming på ungdomstrinnet og ved noen av de videregående skolene i Ålesund.

Ålesund kommune har tegnet en forsikring knyttet til det som gjelder plutselig og uforutsett ulykke som gir betydelig og varig mén. Forsikringen kommer til anvendelse dersom skaden ikke dekkes av Folketrygden.

Foreldre kan, etter Opplæringsloven §8.1, søke sine barn inn ved en annen skole i kommunen enn det barnet sokner til etter kommunale forskrifter.

Ålesund kommune har tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1.- 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.- 7. årstrinn ved alle skoler.

Skoleskyssordningen - Møre og Romsdal fylke har utviklet en tjeneste på Internett for skoleskyssberegning.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119