Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ansvaret for tjenestene og tiltakene innenfor rusomsorgen deles mellom kommune og stat.

Rusproblemer henger ofte sammen med psykiske vansker, se derfor også hjelpetiltakene under psykisk helse.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119