Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Har du tett kloakk eller tilbakeslag?

Kontakt rørlegger, septikfirma eller Virksomhet vann, avløp og renovasjon.

Skyldes tilbakeslaget tette stikkledninger eller fellesledninger, må du kontakte en rørlegger eller et spylefirma som kan stake eller spyle opp den tette ledningen.

Skyldes tilbakeslaget tette hovedledninger - eller manglende kapasitet i disse - kan du melde om feil elektronisk.

Se også

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119