Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

For tiltak som ikke krever søknad er det  likevel en forutsetning at tiltaket utføres forsvarlig og i samsvar med lov, forskrift og planvedtak.

Som oftest må du ha tillatelse fra kommunen før bygging og på de fleste byggeprosjekt kreves det at det søkes av noen med lokal eller sentral godkjennig.

For søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 vil det bli stilt krav om lokal eller sentral godkjenning av søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende. Det vil i hovedsak kun bli gitt lokal godkjenning til foretak (firmaer) - og ikke til enkeltpersoner. Unntak er de tiltak nevnt over som kan forestås av tiltakshaver, samt punkt "m").

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119