Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Innmelding av rørleggerarbeid

Alt rørleggerarbeid skal utføres av godkjent foretak, eksempelvis rørlegger eller entreprenør, som må søke/melde inn arbeidet og få det godkjent før oppstart.

Hvis ledningsanlegg kommer til å berøre naboeiendommer eller bygninger, må det innhentes tillatelse fra eieren før arbeidet settes i gang. Rettighet til å ha ledninger liggende på naboens grunn skal tinglyses hos Kartverket. Når arbeidet er avsluttet skal ansvarlig foretak sende inn ferdigmelding.

For søknad om etablering, endring og reparasjon av VA-anlegg som er tilknyttet eller skal tilknyttes det offentlige vann- og avløpsnettet skal nå Gemini VA-entreprenørenes portal benyttes. Portalen ble tatt i bruk i 2016, for tilgang kontakt Vann, avløp og renovasjon ved Stein Larsen.

Rørleggerarbeid som er omsøkt/meldt før portalen ble tatt i bruk, må ferdigmeldes som tidligere på Sanitæranlegg (ferdigmelding - registreringsskjema).

Installasjon av vannmåler, tilbakestrømningsbeskyttelse, fettutskiller og oljeutskiller skal omsøkes/meldes i egne skjema. Private utslipp må det søkes utslippstillatelse for, og anlegg må ferdigmeldes.

Se skjema for vann, avløp og renovasjon

Ledningskart fås ved henvendelse til servicetorget.

Etablering av avløpsanlegg og ledninger er også søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven.

Se også

Skal du bygge?

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119