Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skolefritidsordning (SFO)

Ålesund kommune har tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1.- 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.- 7. årstrinn ved alle skoler.

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal være egnet for formålet. (Opplæringsloven § 13-7 skolefritidsordningen)

Åpningstid

Skolefritidsordningen åpner kl. 07.15 og stenger kl. 16.45 (forsøksordning skoleåret 2017/18, ordinær åpningtid er kl. 07.30 - 16.30).

Elevene har max oppholdstid per dag på 9 timer fra levering til henting.

Skolefritidsordningen holder åpent alle virkedager, unntatt lørdag, jul- og nyttårsaften og 5 planleggingsdager. Onsdag før skjærtorsdag holdes det åpent til kl. 12.00. SFO holder stengt i juli måned.

Vedtekter

Tjenestens innhold fremgår av vedtektene for kommunale skolefritidsordninger. Hver skole/ SFO utarbeider en årsplan som konkretiserer innholdet i tilbudet.

Søke, endre eller si opp din SFO-plass

Alle barn som går i 1. – 4. trinn har rett til plass på SFO. Plassen beholder barnet til og med 30. juni etter 4. trinn. Dersom dere ønsker å endre eller si opp plassen før den tid må dette gjøres via
foresatteportalen.

Dersom dere vil endre oppholdskategori, må det gjøres senest den 1. i måneden før endringen skal gjelde fra.

Oppsigelsesfristen er 1 mnd., men slik at oppsigelse skal være mottatt senest den
1. i den måneden som løper som oppsigelsesmåned. Det betales for hele oppsigelsesmåneden. Sies plassen opp etter 1. mars / tas eleven ut av tilbudet pr. 1. mai - eller senere, må det - om ikke
særlige forhold tilsier det - likevel betales for plassen fullt ut for 11 mnd.

Barn med særskilte behov kan søke om plass i SFO på 5.- 7. trinn, ved å ta direkte kontakt med skolen.

All administrering av plass foregår på foresatteportalen

Pris

Det er lik betalingssats for alle kommunale SFO. Se prisene for skolefritidsordningen.

13 PLUSS

13 PLUSS er et tilbud for hjemmeboende ungdom med utviklingshemming på ungdomstrinnet og  ved noen av de videregående skolene i Ålesund. Tilbudet drives i regi av kommunen eller ved at kommunen kjøper slike tilbud fra en videregående skole. Les mer om 13 PLUSS og søknadsskjema.

Se også

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119