Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Medvirkning i skolen

Skolene skal ha en rekke råd og utvalg. Det er gjennom disse skolen administreres.

Elevrådet

}

Elevrådet er elevenes høyeste organ på skolen. Klassene velger en tillitselev med vararepresentant for hele skoleåret. Tillitseleven er medlem av elevrådet ved skolen. 

Elevrådet består av alle tillitsvalgte og elevrådsstyret.  Elevrådsstyret velges for 1 kalenderår om gangen.

I elevrådet behandles saker som angår elevene og saker som skolens ledelse, lærerer og elever ønsker at elevrådet skal uttale seg om.

Foreldreråd - foreldreutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Se vedtekter for foreldreutvalg i Ålesund kommune

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organ for foreldrerådet.

FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldrene og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.

Se også

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Skole- og samarbeidsutvalg

Alle grunnskoler skal ha et samarbeidsutvalg (Opplæringslova § 11-1). Utvalget er skolens øverste samarbeidsorgan og består av representanter for viktige parter i skolesamfunnet.

Alle viktige parter i skolesamfunnet skal være representert i samarbeidsutvalget.

Utvalget skal bestå av representanter fra undervisningspersonalet og andre ansatte ved skolen, fra foreldrerådet (FAU), fra elevene (elevrådet) og fra kommunen. (rektor skal være den ene). 

 

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119