Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Grunnskoleopplæring

Den obligatoriske grunnskoleopplæringen i Norge er tiårig, og barna starter på skolen når de er 6 år. Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende fellesskole.

Skriv ut

Læringsplattform

Læringsplattform består av en rekke verktøy som hjelper foresatte, lærere og elever gjennom læringsprosessen.

Skriv ut

Voksenopplæring

Ålesund voksenopplæringssenter arrangerer kurs og gir tilbud bl.a. til voksne med behov for å lære mer enten for å kvalifisere seg for videregående skole, tilpasse seg endrede krav i arbeidslivet, utfordringer etter sykdom/skade og til innvandrere som trenger språk og samfunnskunskap for å kunne ivareta rettigheter og plikter i et nytt land.

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119