Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kultur, idrett og fritid - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2015

thumb_kommunedelplan-idrett-2011-2015Ålesund bystyre har i møte 13. oktober 2011 og med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl.) §11-5, vedtatt kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

Ålesund bystyre sitt vedtak kan ikke påklages, jf. pbl. §11-15. Den politiske prosessen har medført endringer i planforslaget som fremkommer i Arkivsak 10/1929, journalID 11/47516.

pdf Kommunedelplan_Idrett_og_fysisk_aktivitet.pdf

pdf Idrett-fysisk-aktivitet_2011-2015-Høringsuttalelser_Oppsummering-2.pdf

pdf Idrett-fysisk-aktivitet_2011-2015-Melding_om_egengodkjenning_Brev.pdf

pdf Idrett-fysisk-aktivitet_2011-2015-Bystyresak_089-11 (Arkivsak 10/1929 journalID 11/47516)

Plandokument med innarbeidede endringer vil foreligge i november/desember 2011.

Planen er tilgjengelig også hos Servicetorget på rådhuset.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119