Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Budsjett og økonomiplan

Budsjett vedtas for ett år om gangen, mens økonomiplan viser hvordan midlene skal disponeres for den kommende fireårsperioden.

Dette er saksGangen 

Før budsjett og økonomiplan vedtas, skal det behandles i de folkevalgte organ og innbyggere skal ha anledning til å bli hørt. Dette er saksgangen for budsjettbehandlingen i 2016:

  • 13.09.2016: Rådmannens forslag til budsjett presenteres for formannskapet.
  • 19.09.2016: Orientering til utvalgene.
  • 04.10.2016: Formannskapet behandler dokumentene og gir sin innstilling til bystyret.
  • 05.10.-18.10.2016 kl. 12.00: Innstillingen fra formannskapet og dokumentene er til offentlig høring og innbyggerne kan si sin mening.
  • 27.10.2016: Bystyret behandler budsjett for kommende år og økonomiplanen for nest fireårsperiode.

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

Bystyrets vedtak 27.10.2016:

pdfBystyrets vedtak - Årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 - Ålesund kommune

pdfBystyrets vedtak - orienteringssak om statsbudsjettet og retting av regulativ

pdfBystyrets vedtak - orienteringssak. Høringsuttalelser til budsjett. Omdisponering av investeringsmidler for Ålesund kirkelige fellesråd

 

Formannskapet har den 04.10.2016 gitt sin innstilling:

pdfFormannskapets innstilling til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020

 

Rådmannens forslag ble lagt fram 13.09.2016 kl. 13.00:

pdfRådmannens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

pdfVedleggshefte budsjett og økonomiplan 2017-2020

pdfRådmannens presentasjon av budsjettforslaget

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

pdfBystyrets vedtak - Årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 - 2019

pdfFormannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan 2016-2019

pdfRådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

pdfVedleggshefte budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119