Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Budsjett og økonomiplan

Budsjett vedtas for ett år om gangen, mens økonomiplan viser hvordan midlene skal disponeres for den kommende fireårsperioden.

Dette er saksGangen 

Før budsjett og handlings- og økonomiplan vedtas, skal det behandles i de folkevalgte organ og innbyggere skal ha anledning til å bli hørt. Dette er saksgangen for budsjettbehandlingen i 2017:

  • 12.09.2017: Rådmannens forslag til handlingsplan og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 presenteres for formannskapet kl. 12.00 i formannskapssalen.
  • 13.09.2017: Orientering til de kommunale rådene og utvalgene kl. 17.00 i bystyresalen.
  • 03.10.2017: Formannskapet behandler dokumentene og gir sin innstilling til bystyret.
  • 04.10.-02.11.2017 kl. 12.00: Innstillingen fra formannskapet og dokumentene var til offentlig høring og innbyggerne kan si sin mening.
  • 02.11.2017: Bystyret behandler handlingsplan og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018. - Saken ble sendt tilbake til rådmannen igjen.
  • 14.11: Formannskapet behandlet rådmannens innstilling og gjorde endringer. Dette er nå ute på høring fram til 29. november kl. 12.00.
  • 30.11: Bystyret skal behandle handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018.

Budsjett 2018 og handlings- og økonomiplan 2018 - 2021

14. november 2017 behandlet formannskapet rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018.  Formannskapets forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 er når ute til offentlig høring fram til 29.11.2017 kl. 12.00. 

På høringssiden finner du alle dokumenter og muligheter for å gi innspill til høringen.

 

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

Bystyrets vedtak 27.10.2016:

pdfBystyrets vedtak - Årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 - Ålesund kommune

pdfBystyrets vedtak - orienteringssak om statsbudsjettet og retting av regulativ

pdfBystyrets vedtak - orienteringssak. Høringsuttalelser til budsjett. Omdisponering av investeringsmidler for Ålesund kirkelige fellesråd

Formannskapet har den 04.10.2016 gitt sin innstilling:

pdfFormannskapets innstilling til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020

Rådmannens forslag ble lagt frem 13.09.2016 kl. 13.00:

pdfRådmannens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

pdfVedleggshefte budsjett og økonomiplan 2017-2020

pdfRådmannens presentasjon av budsjettforslaget

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119