Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kommunereformmøte i Ørskog

Breiband, gang- og sykkelveg og hydrogenstasjon er blant sakene som blir diskuterte når dei fire kommunane som dannar nye Ålesund kommune, møtast 19. januar. Møtet er lagt til Ørskog.

Dei fire kommunane Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund fortset arbeidet med å danne ein ny kommune 1. januar 2020.

På møtet i Ørskog 19. januar skal fleire konkrete saker diskuterast.Sakene er forankra i intensjonsavtalen som blei inngått 15. juni 2016, då med litt andre kommunar enn dei som er med no.

Les meir:

Gang- og sykkelveg

I intensjonsvtalen står det at tiltak som knyter den nye kommunen saman skal prioriterast. Styringsgruppa skal behandle ein sak om prosjekteringsmidlar til ein gang- og sykkeveg mellom Skodje og Ålesund.

Utbygging av breiband

Utbygging av breiband i nye Ålesund der dette ikkje er kommersielt lønsamt er eit anna infrastrukturtiltak som skal opp i styringsgruppa.

Interkommunale samarbeid

På sist møte i styringsgruppa blei det vedtatt at kvar kommune lagar ei oversikt for sine samarbeidsordningar. Dei kommunane som ikkje har utarbeidd eigarskapsmelding, utarbeider ei slik. Oversikta og eigarskapsmeldingane dannar grunnlaget for det vidare arbeidet. Rådmennene skal lage ein milepelsplan for dette arbeidet.

I møtet blir kartlegginga lagt fram, herunder også sak om Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS ( interkommunalt samarbeid).

Etablering av hydrogenstasjon

Styringsgruppa blir orientert om UNoX sine planar om å etablere hydrogenstasjon i Ålesundregionen.

Les meir:

Styringsgruppa består av fem politikarar frå kvar av dei fire kommunane og rådmennen. I tillegg har fire tillitsvalde og ein hovudtillitsvald i styringsgruppa sitt arbeid.

Fagsjefar blir kalt inn ved behov.

Du finn mer om kommunereformen i Ålesund kommune på heimesidene under tenester > samfunnsplanlegging > kommunereform.

Her er oversikten over medlemmane i styringsgruppa:

Kommune Medlem i styringsgruppa Rådmenn Varaliste styringsgruppa
Sandøy

Oddvar Myklebust

Espen Myklebust

Hildegard Maier

Jessica Gärtner

Åse Kristin Ask Bakke

Kim André Breivik

Sigmund Haugen

Stein Inge Skogen

Robert Coates

Nils Magne Abelset

Skodje

Dag Olav Tennfjord

Geir Ove Leite

Kari Grindvik

Terje Vadset

Modolf Hareide

Bente Glomset Vikhagen  
Ørskog

Kari Simonnes  Aanes

Geir Peter Aure

Torbjørn Fylling

Ola Kjetil Sjøholt

Gert Rietman

Synnøve Vasstrand Synnes

Arne Abelseth

Helene Børretsen Fjørtoft

Thereste Iren Sæter

Knut Helge Harstad

Frode Dyrkorn

Ålesund

Eva Vinje Aurdal

Tore Johan Øvstebø

Øystein Tvedt

Geir Stenseth

Anne Kristin Bryne

Astrid Eidsvik

Anne B. Skjellum

Svein-Rune Johannessen

Åse-Marie Myren

Monica Molvær

Anita Hjelvik Sætremyr

Sindre Nakken

Tillitsvalde

Laila Alvestad, Sandøy, Fagforb./LO

Ramona Pilskog, Skodje, Delta/YS

Geir J. Skodje, Ørskog, UDF/Unio

Lindis Dalebø, Ålesund, Fagforb./LO

 

Ragnhild B. Heggdal, Sandøy, UDF/Unio

Geir Lorentzen, Skodje, UDF/Unio

Michael Werner, Ørskog, UDF/Unio

Regina Steinberger, Ålesund, Akad.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119