Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Arbeidsutvalget i kommunereformen

Ordførerne i kommunene som skal danne nye Ålesund kommune, møtes i et arbeidsutvalg. Her diskuteres arbeidet fremover. Les referatene fra møtene hittil.

Arbeidsutvalget består av ordførerne i Sandøy, Skodje. Ørskog og Ålesund. Ut fra intensjonsavtalen som ble vedtatt i juni 2016, setter utvalget, sammen med styringsgruppa, kursen for arbeidet med kommunereformen. 

Styringsgruppa består av fem politikere fra hver av kommunene, i tillegg til alle rådmennene. Tillitsvalgte fra alle kommunene er med på møtene som observatører, og fagsjefer blir kalt inn etter behov.

Arbeidsutvalget har på sine møter blant annet arbeida med å ansette prosjekoordinator for reformen og med et prosjekt for å utvikle lokaldemokrati og medvirkning.

Referatene

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119