Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Resultat av opinionsundersøkelsen

Ålesundere er positive til intensjonsavtale om kommunereform. Det viser en opinionsundersøkelse utført av Opinion.

Et flertall av de spurte er positive til at 10 kommuner ønsker å samle seg til en ny kommune, og nær to av tre trekker frem Sula og Giske som viktigst å få med i en ny regionkommune.

57 % av de spurte er svært eller ganske positive til at 10 kommunene ønsker å samle seg til en ny kommune. 21 % er svært eller ganske negative. Det er flere menn enn kvinner som er svært positive og de mellom 30 – 59 år er noe mer positive enn de under 30 og over 60 år.

De 10 kommunene er Giske, Haram, Hareid, Sandøy, Skodje, Stordal, Sula, Sykkylven, Ørskog og Ålesund. 64 % nevner Sula og 62 % Giske blant kommunene det er viktigst å få med i en ny regionkommune, etterfulgt av Skodje og Haram.

Lite påvirkning på hverdagen

En betydelig andel av de spurte, 47 %, tror ikke at ei endring av kommunestrukturen vil påvirke hverdagen i stor grad. 24 % av de spurte mener at endringa vil påvirke hverdagen svært mye eller ganske mye.

God intensjonsavtale

To av tre av de spurte mener at intensjonsavtalen mellom de 10 kommunene er god. I intensjonsavtalen mener de spurte at kvaliteten på de kommunale tjenestene er viktigst, etterfulgt av tilrettelegging for næringsutvikling og kommunenavnet. Målform og plassering av rådhuset er mindre viktig. På spørsmål om den nye kommunen skal ha nynorsk som målform, men at folk kan få svar på bokmål og at skolene skal fortsette med sitt hovedmål, er det betydelig flere som vil ha nynorsk enn bokmål som målform.

Nesten tre av fire vil at lokalutvalg (kommunedelutvalg) skal velges direkte av innbyggerne og ikke av kommunestyret.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført av Opinion i perioden 2. – 11. mai. 1 000 personer over 16 år er spurt, 49 % kvinner og 51 % menn.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119