Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nye Ålesund vil tenkje nytt

Den nye kommunen skal ikkje berre bli ein samanslåing av kommunar, nye Ålesund vil ta med seg det beste frå alle og bli ein betre kommune.

Skriv ut

Planar for kommunereformprosjektet

Fremdriftsplan for kommunereformen, korleis kommunane skal ivareta arbeidsgivaransvaret og kartlegging av interkommunale samarbeid er på møteplanen når styringsgruppa for nye Ålesund møtast.

Skriv ut

Kommunereformmøte i Ørskog

Breiband, gang- og sykkelveg og hydrogenstasjon er blant sakene som blir diskuterte når dei fire kommunane som dannar nye Ålesund kommune, møtast 19. januar. Møtet er lagt til Ørskog.

Skriv ut

Arbeidsutvalget i kommunereformen

Ordførerne i kommunene som skal danne nye Ålesund kommune, møtes i et arbeidsutvalg. Her diskuteres arbeidet fremover. Les referatene fra møtene hittil.

Skriv ut

Intensjonsavtalen underskrevet

Fredag 18. mars skrev kommunene Giske, Haram, Hareid, Sandøy, Skodje, Stordal, Sula, Sykkylven, Ørskog og Ålesund under intensjonsavtalen for regionkommune Ålesund.

Skriv ut

Givande dag i Sandøy

Tirsdag 7. februar møtte styringsgruppa for kommunereformen på Harøy for å diskutere korleis framdrifta i arbeidet med sammenslåinga skal organiserast.

Skriv ut

Arbeidsgivaransvaret i kommunereformen

Korleis handterer vi omorganisering og overtalligheit i kommunereformen? Når bør leiarar- og  nøkkelstillingar vere på plass? Korleis bygger vi ein ny organisasjon og kultur? Mange spørsmål blei diskutert på KS-seminar.

Skriv ut

Arbeidsutval og vidare møte

Arbeidsutvalet for nye Ålesund kommune møttast i Skodje 4. januar. Det vidare arbeidet framover blei diskutert og agendaen for styringsgruppa sitt møte 19. januar blei sett.

Skriv ut

Kommunereformarbeidet fortset

Torsdag 10. november skal styringsgruppa for nye Ålesund ha sitt andre møte. Denne gangen i Ålesund i Kystverket sitt lokale. Her finn du sakslista.

Skriv ut

Ny intensjonsavtale utarbeida

Haram, Sandøy, Skodje og Ålesund har forhandla frem et forslag om en ny intensjonsavtale for å danne en ny kommune Ålesund.  

Skriv ut

Brosjyre om kommunereform

Innbyggerne i Ålesund kommune mottok i uke 17 ei brosjyre om kommunereform. Brosjyren tar for seg hvorfor arbeidet med en kommunereform har startet opp, hva intensjonsavtalen går ut på, demokrati, samfunnsutvikling, tjenesteutøvelse og økonomi.

Skriv ut

Bakgrunn for kommunereformen

Stortinget vedtok i 2014 at det skal gjennomførast ein kommunereform. På Sunnmøre utgreies fleire alternativ til ny kommunestruktur. Det er klare nasjonale føringar for at kommunar skal ha ein viss størrelse og regjeringa legg opp til færre og større kommunar meir i samsvar med bu- og marknadsregionane.

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119