Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Lokal Agenda 21

Ålesund er en foregangskommune innen Lokal Agenda 21 (LA21). 

Kommunen sluttet seg tidlig (1998) til Fredrikstaderklæringa, og det er utarbeidet en handlingsplan for LA21 i Ålesund. Viktige stikkord i LA21 er lokal handling og medvirkning.

 • Ålesund kommune vedtok i 1998 å slutte seg til den såkalte "Fredrikstaderklæringa", som bl.a. innebar at kommunen forpliktet seg til å satse på LA21.
 • I 1999 ble det opprettet en styringsgruppe for LA21, som bl.a. fikk i oppdrag å utarbeide "Handlingsplan for Lokal Agenda 21 i Ålesund 2002-2005".
 • I 2002 ble Ålesund foregangskommune i LA21-arbeidet, og det er utarbeidet en rekke konkrete satsningsområder.
 • Fra 2003 har Komité for kultur, miljø og verdiskaping (kulturkomiteen) fått ansvaret for videreføringen av LA21-satsningen i Ålesund.
 • I 2004 ble kommunen sammen med 10 andre kommuner med i KS sitt program for foregangskommunen innen LA21.
 • Ålesund kommune har deltatt i prosjektet "Livskraftige kommuner" fra 2006.
 • I 2008 ble føste klima- og energiplanen for Ålesund vedtatt, med 36 konkrete energi- og klimatiltak.
 • I 2009 fikk kommunen laget en film "Hvorfor er klima og energi viktig i Ålesund ?" - filmen er også utgitt på engelsk: "Climate change and reducing greenhouse gas emissions in Ålesund, Norway".
 • I 2010 arbeidets det med en ny og oppdatert utgave av klima- og energiplanen for Ålesund.

Et viktig element i LA21-satsningen er lokal medvirkning. Kontakt med frivillige lag og organisasjoner (3. sektor) har vært viktig. FNs toppmøte om miljø og utvikling i Brasil i 1992 samlet representanter fra 179 land. De vedtok blant annet Agenda 21, en handlingsplan for bærekraftig utvikling i det 21. århundret.

Kapittel 28 i Agenda 21 oppfordrer alle verdens kommuner til å gå inn i en dialog med innbyggerne, lokale organisasjoner og næringsliv for å utvikle egne handlingsplaner for bærekraftig utvikling, eller "lokale Agenda 21", forkortet til LA 21.

Å gå i gang med Lokal Agenda 21 er et valg hvert enkelt lokalsamfunn må treffe. Det gjelder også spørsmålet om hvordan oppdraget skal løses. Brasil-konferansen var klokelig tilbakeholden med å gi konkrete anvisninger.

 • For det første gjelder det å ta utgangspunkt i lokale forutsetninger.
  For det andre er det ingen i dag som kjenner målet, altså hvordan den bærekraftige framtida vil se ut.
  Trolig finnes det mange forskjellige svar også på det spørsmålet; oppdraget til det enkelte lokalsamfunn er å finne det svaret som passer best ut ifra lokale forhold.

Lovhenvisning

Miljøinformasjonsloven (Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet) kap. 2, §8 og §9 og kap. 3, §10 og §12.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119