Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Bærekraftig utvikling

Ålesund kommune satser på en bærekraftig utvikling; både økologisk, økonomisk og sosialt. Kommunen har forpliktet seg til en helhetlig og langsiktig satsning for et bærekraftig samfunn, også for den oppvoksende slekt og kommende generasjoner:

Skriv ut

Prosjekt ren Borgundfjord

Forurensningsmyndighetene har utarbeidet fylkesvise tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn, deriblant for området Borgundfjorden. Dette starter først i Aspevågen.

Skriv ut

Uønskede fremmede plantearter

Fremmede plantearter kan utgjøre en trussel mot naturen med dens økosystem og mangfold. I naturen er det ønskelig å ha stedegen vegetasjon som har tilpasset seg hverandre, og ikke hageplanter som konkurrerer ut eksisterende arter og kan forandre jordstrukturen. De svartelistede artene har aggressiv spredning som fører til store ensartede bestander.

Skriv ut

Ta vare på biologisk mangfold

Byutviklings- og miljøkomitéen har enstemmig vedtatt at Ålesund kommune skal slutte seg til den internasjonale avtale CountDown2010 for å ta vare på biologisk mangfold.

Skriv ut

Innsyn i miljøinformasjon

Du kan kreve å få utlevert den miljøinformasjonen som finnes i kommunen. Retten gjelder opplysninger om det ytre miljøet og om forhold som påvirker eller kan påvirke miljøet eller helsen.

Skriv ut

Nordisk klimasamarbeid

De nordiske vennskapsbyene Lahti, Randers, Akureyri, Västerås og Ålesund startet i 2006 et miljøsamarbeid, som har som mål at samtlige kommuner i Norden skal ta klimautfordringene på alvor og legge til rette for lokale klimatiltak.

Skriv ut

Miljøsertifisering

Miljøsertifisering er godkjenningsordninger for bedrifter og organisasjoner som ønsker å vektlegge miljøaspektet i sin virksomhet.

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119