Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Eiendomsskatt

 

Faktafeil og klage  

Finner du faktafeil på skatteseddelen eller har spørsmål om eiendomsskatt, ta kontakt med kommunen.
 
Klage på takst for eiendommer taksert av kommunen sendes skriftlig til Ålesund kommune. Klagefrist er seks uker etter at skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn. Mener du Skatteetatens boligverdi (formuesgrunnlaget) er feil, må du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om boligen din: Primærareal (P-areal), byggeår, samt boligtype. Disse faktaopplysningene finner du du på skatteseddelen under "Grunnlag for likningsverdi" i selvangivelsen.

Er Skatteetatens boligverdi benyttet for din eiendom tidligere i år, og du ser at opplysningene om boligen din er feil, kan du kontakte Skatteetaten. Du kan eventuelt korrigere informasjonen i selvangivelsen. Endringer av slike faktaopplysninger vil normalt sett først få innflytelse på eiendomsskatten påfølgende år.

Er det første gang Skatteetaten sin boligverdi benyttes for din eiendom, og opplysningene er feil, kan du klage til Skatteetaten. Det gjelder også dersom du mener boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi. Mer informasjon om bruken av Skatteetatens formuesgrunnlag for utskriving av kommunal eiendomsskatt finner du på Skatteetatens nettsider. Du finner også informasjon om hva du kan klage på, når og hvordan i KS sin veileder "Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger, punkt 8".

Mer informasjon om dokumentasjon av markedsverdi og klagemuligheter på Skatteetatens boligverdi finner du på www.skatteetaten.no/bolig  .

 

Se også:

Skattedirektoratets lignings-ABC (pkt. 8)
Eiendomsskattevedtekter for Ålesund kommune
pdfKommunenes Sentralforbund sin veileder om retting og klagesaksbehandling i eiendomsskattesaker.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119