Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Eiendomsskatt

 

Fritak for eiendomsskatt

Noen eiendommer er fritatt for eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens §5.  I fritaket inngår også kommunale- og de fleste statlige eiendommer.

Bystyret kan årlig gjøre enkeltvedtak om fritak. Dette kan f.eks. være eiendommer eid av veldedige organisasjoner o.l.  Enkelte eiendommer kan fritas for eiendomsskatt de første årene eiendommen er bebygd. Dette følges av bestemmelsene i Eiendomsskattelovens §7.

Eiere av eiendommer som ikke står oppført i fritakslisten, og som mener seg berettighet til fritak etter Eiendomsskatteloven § 7 a, b, eller c, kan søke kommunen. Søknaden fremmes før 1. mai og det må henvises til om fritaket gjelder paragraf a, b eller c. Søknaden behandles av bystyret.Nedsettelse av eiendomsskatt

Personer som på grunn av en varig situasjon med sykdom, invaliditet, rusproblematikk eller lignede årsaker har problemer med å betale sin skatt kan søke om nedsettelse. Ålesund bystyre har i budsjettvedtak for 2015 uttalt følgende:

"Bystyret viser for øvrig til eigedomsskattelovas § 28 som gir hjemmel for å søke om nedsettelse eller ettergivelse av utliknet eiendomsskatt, f.eks. minstepensjonister og andre med inntekt mindre enn 2G (grunnbeløpet i folketrygden)."

Søknad om nedsettelse finner du i vår Skjemabank

Søknaden sendes til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund. Du kan også sende elektronisk til


Se også:

pdfKS sin veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt | Skattebetalingsloven

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119