Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Eiendomsskatt

Utregning av eiendomsskatt

Det er tre faktorer som påvirker størrelsen på eiendomsskatten: promillesats, bunnfradrag og reduksjonsfaktor. I månedsskiftet desember/januar, vedtar bystyret størrelse på promillesatsen, og vurderer om reduksjonsfaktor og/eller bunnfradrag skal benyttes.

Promillesatsen kan være ulik fra næring til bolig og fritid. Dette er regulert av Eiendomsskatteloven §12a.

Bunnfradraget er et fast kronebeløp og kan bare brukes på bolig og fritidsbygg (kun hytter, ikke naust). Størrelsen på bunnfradraget (kronebeløpet) vedtas eventuelt hvert år i forbindelse med kommunens budsjettvedtak og kan variere fra ett år til et annet. Dette er regulert av Eiendomsskatteloven §11.

Dersom reduksjonsfaktor velges må denne brukes på alle skatteobjekt i hele perioden og frem til neste alminnelige taksering som vil være etter 10 år. Dette reguleres av Eiendomsskatteloven §8c-1, underpunkt 4.

Bystyret har gjort vedtak om å ikke benytte bunnfradrag eller reduksjonsfaktor. For 2017 er det vedtatt en promillesats på 2,0 for alle skattepliktige eiendommer.

Eksempel 1: Viser utregning av eiendomsskatt for en eiendom med formuesgrunnlag fra Skatteetaten for en primærbolig.

Formuesgrunnlaget fra Staten er 4 ganger ligningsverdien (for primærboliger). Grunnlaget som foreligger for skatteåret 2014 skal for 2016 multipliseres med 0,8. Dette er en obligatorisk faktor fastsatt av Staten.

I vårt eksempel er ligningverdi i selvangivelsen kr. 750.000.
Formuesgrunnlaget fra Skatteetaten er da kr. 3.000.000 (4 x 750.000).

Grunnlaget som kommunen skal forholde seg til:
Kr. 3.000.000  x 0.8 = 2.400.000,-

Eksempel på promillesats: 2,0

Utskrevet årlig skatt blir med disse faktorene:
Kr. 2.400.000 x 0.002 = 4.800,-


Eksempel 2: Takster vedtatt av kommunen ganges med promillesatsen (2,0). I vårt eksempel er  taksten på eiendommen kr. 2.500 000,-.

Kr. 2.500 000 x 0.002 = 5.000,- (utskrevet årlig skatt)

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119