Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Eiendomsskatt

Informasjon om eiendomsskatt

Ålesund kommune har hatt eiendomsskatt siden 1968, med kun noen få års opphold på 80-tallet. I 2015 ble det gjort endringer i eiendomsskatten.


Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en skatteform kommunestyret selv kan vedta å skrive ut. Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i eiendomsskatteloven. Skattegrunnlaget skal gjenspeile en antatt  markedsverdi på eiendommene, slik det følger av bestemmelsene i Eiendomsskattelovens §8A-2-1. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med innenfor rammene i gjeldende lovgivning.

Formuesgrunnlag brukes til utskriving

Ålesund bystyre har vedtatt at Skatteetatens formuesgrunnlag skal legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt for boliger. Der kommunen ikke mottar grunnlaget fra Skatteetaten, blir eiendommen taksert av kommunen. Ved slik taksering blir eiendommen besiktiget og fotografert. Takst blir fastsatt av sakkyndig nemd basert på informasjonen fra besiktigelsen, opplysninger fra matrikkelen og vedtatte rammer og retningslinjer.

Skatteseddel

Alle som skal betale eiendomsskatt får tilsendt skatteseddel før 1. mars. Skatteseddelen viser beregning av eiendomsskatten, hva du skal betale, samt informasjon om klageadgang.

Skatteliste til offentlig ettersyn

Skattelistene legges årlig ut i fire ukers offentlig ettersyn i Servicetorget og på Spjelkavik bibliotek. Dette gjøres i midten av februar og utleggelsen vil bli annonsert.

Faktura

Kommunale avgifter og eiendomsskatt skal betales innenfor disse fristene:
20. april: ½ -års faktura på vann, avløp, renovasjon og feiing.
20. juni: ½ -års faktura på eiendomsskatt.
20. september: ½ -års faktura på vann, avløp, renovasjon og feiing.
20. november: ½ -års faktura på eiendomsskatt.

Faktura sendes til eier. Der det er flere eiere av en eiendom sendes fakturaen til den som står registrert som regningsmottaker i kommunens register. Ta kontakt med kommunen hvis du ønsker å bytte regningsmottaker.

For seksjonerte boenheter i boligsameier gjelder følgende:

  • Eiendomsskatt faktureres direkte til eier.
  • Kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon og feiing) faktureres samlet til sameiet.

Har du spørsmål?

Ring gjerne Servicetorget på 70 16 20 00, eller send en e-post:

Formelle henvendelser (arkivføres):
  

Uformelle henvendelser/spørsmål:

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119