Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Tildeling av tid i idrettshaller og på baner

Hvordan bli tildelt treningstid i idrettshaller og på baner?

Hva leies ut?

Utleie gjelder trening og arrangement/konkurranse i:

 • Aksla stadion (egen søknadsfrist for denne, 15. mars årlig)
 • Blindheimshallen
 • Spjelkavikhallen
 • Borgundhallen
 • Hatlane idrettshall
 • Larsgården idrettshall
 • Ellingsøy idrettshall
 • Fagerlihallen

Når er det utleie?

Treningtid tildeles i ukedagene. Arrangement foregår fortrinnsvis i helgene.

Tildeling av tid i idrettshallene følger i hovedsak skoleåret.

 • Aksla stadion: friidrettssesongen fra midten av april til oktober.
 • Fotball fra midten av mai ut september (værforbehold).
 • Osane: Bruk kan avtales med vh. vei, anlegg og park ved avdelingsingeniør Leif Olav Brandt på tlf. 70 16 27 16 eller e-post

Kriterier for utleie

pdfSe tildelingskriterier for treningstider i de kommunale hallene

Søknad

Søknadsskjema for leie av idretts- og skoleanlegg.

Vilkår

Ved søknad skal idrettslaga dokumentere aktivitetsomfang og nivå (antall lag med i seriesystemet og divisjon).

Bruks- og ordensreglementet for idrettshallene i Ålesund regulerer også hvordan leiertaker skal forholde seg.

Klage

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om trenings- og arrangementstider er å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan iht. Forvaltningslovens § 28 påklages til det kommunale klageorgan.

Mer informasjon

Kontaktperson: Konsulent Birgitte Flåthe Lindseth
Telefon 70 16 24 26
E-post:

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119