Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Utleie av lokaler på skolene

Skolenes gymnastikksaler, skolelokaler generelt og svømmebasseng er mulig å leie.

 

Prioriterte grupper for treningstider

Ved tildeling av treningstider skal grupper som driver aktiviteter for barn prioriteres.

Tildeling skjer etter følgende prioritering:
1. Den enkelte skole (inntil en dag pr. uke til egne aktiviteter)
2. Skolekorps
3. Barnegrupper under 18 år
4. Grupper barn/ungdom over 18 år
5. Idrettslag og lignende med aktører over 18 år
6. Lag/grupper som driver egenaktivitet for voksne (bedriftsidrettslag, private mosjonsgrupper m.v.)

Reglement

Det er utarbeidet egne utleieregler som beskriver detaljene for tjenesten. I tillegg gjelder skolenes egne reglement for bruk.

Pris

Se gjeldende betalingsregulativ for leie av skolelokaler.

Søknad

Rektor/virksomhetsleder tar avgjørelse om enkeltutleie av gymnastikksaler og klasserom, og om fast utleie av klasserom. Slik utleie kan avtales for inntil ett skoleår om gangen.

Søknad på treningstider i gymsaler er vanligvis på våren. Det er utarbeidet eget søknadskjema for tildeling av treningstider i de kommunale grunnskolenes gymnastikksaler.

Mer informasjon

Se mer informasjon om vilkår og kriterier her.

Søk

Benytt vårt nye digitale skjema: Søknadskjema for treningstider og arrangement.

Søknadsfristen er 15. juni 2017.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119