Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Opplevelseskortet

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, NAV og kommunene som gir barn og unge mellom 2 og 16 år gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. Ålesund kommune har for tiden ikke et tilbud om Opplevelseskort.

Skriv ut

Tilskudd til helse- og sosialformål (lag og organisasjoner)

Tilskuddet går vanligvis til lag og organisasjoner som defineres under helse og sosial sitt arbeidsområde og som har som målsetting å løse helse- og sosialpolitiske oppgaver. Tilskuddene har tradisjonelt gått til ulike veldedige organisasjoner.

Midlene blir bevilget etter søknad til lag og organisasjoner tilhørende i Ålesund kommune. Midlene gis fortrinnsvis til konkrete prosjekter.

Fristen for å søke midler er 17. mars.

Søknad

Søknad på eget skjema som ligger i skjembanken sammen med veiledning.

 

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119