Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Sports- og kjæledyr

Dyr som ikke blir benyttet til produksjon kaller vi kjæledyr.

Det finnes bare et fåtall forskrifter knyttet til det med selskapsdyr. Blant disse ligger forbudet om innførsel av eksotiske dyr, forskrift om dyrepensjonat, dopingforskriften og forskrift om velferd for hest. Alle disse ligger ute på lovdata.no

Mattilsynet har ansvar for å se til at forskriftene og også dyrevernsloven blir innfridd. Dette gjennom blant annet å drive grensekontroll, ved å behandle søknader om innførsel av eksotiske dyr, og ved å utøve tilsyn med dyrehold.

§ 22 i politivedtektene til Ålesund kommune forteller at det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn. Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

 

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119