Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Leike- og ballplasser

Lekeplasser er arealer som, enten de er opparbeidet eller naturlig, er tilrettelagt for barns lek.  Lekeplasser finner man i nærheten av boligområder, ved barnehager og skoler, ved offentlige parker og turområder. 

Kartet viser noen av leike- og ballplassene i kommunen vår. Du finner flere i oversiktene over skoler og barnehager.

 

Ålesund kommune drifter flere leike- og ballplasser.  De spiller en svært viktig rolle for nærmiljøet da de gir et aktivitetstilbud for barn og unge, men også et samlingspunkt for voksne. Ballplassene er åpne for alle til uorganisert trening og lek.

Ved kommunale barnehager og skoler driftes leike- og ballplasser av Ålesund kommunale eiendomsforetak.

I boligområder er det gjerne velforeninger eller sameie som drifter lekeplasser. I bebyggelsesplaner, reguleringsplaner og ved søknad om byggetillatelse skal det legges til rette for lokale leke- og oppholdmuligheter for barn og unge. Dette er beskrevet i lekeplassnormen.

leike- og ballplasser driftet av Ålesund kommune  

Lekeplasser der kommunen er hjemmelhaver og og Virksomhet vei, anlegg og park har ansvar for drift og vedlikehold.

Bydel

Navn på leike - eller ballplass

Hessøy Osane leikeplass
Hessøy Lekeplass ved Slinningen
Hessøy Lekeplass ved Korsvika Terrasse
Aspøy Brunholmen lekeplass
Aspøy Leikeplass ved Kirkegt. 33
Aspøy Olav Trygvasons plass
Aspøy Hans Marta Haugen
Aspøy Øvre Brøggerplan
Nørvøy Brusdalshagen
Nørvøy O.A Devoldsgate lekeplass
Nørvøy Byparken lekeplass  
Nørvøy Lekeplass Kneiken (vest)    
Nørvasund Bogneset leikeplass    
Åse - Lerstad Åsesletta lekeplass    
Åse - Lerstad Gunderplassen aktivitetsområde    
Åse - Lerstad Åsemulen friareal
Spjelkavik Lekeplass ved Nedregården    
Blindheim Vegsundhaugen lekeplass    

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119