Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fritidsfiske

Fritidsfiske er en av de viktigste og mest utbredte friluftsaktivitetene i Norge. Omkring halvparten av den voksne befolkningen fisker en eller flere ganger i året. Barn og unge under 16 år har rett til gratis fiskekort for fiske etter innlandsfisk i perioden fra 1. januar til 20. august.

 

I henhold til regelverket kan norske statsborgere drive fritidsfiske med følgende redskap:

  • Håndsnøre, fiskestang og én maskindrevet juksa eller dorg.
  • Garn med samlet lengde på inntil 210 meter.
  • Liner med opptil 300 angler.
  • Inntil 20 teiner eller ruser.

Hver enkelt fritidsfisker kan kombinere disse redskapstypene i den mengden som er oppgitt. Dersom det er to eller flere fritidsfiskere om bord i et fartøy, gjelder redskapsbegrensningen per fartøy og ikke per person.

Utenlandske statsborgere som ikke har fast bopel i Norge har lov til å drivesportsfiske med håndredskap (snøre, dorg eller stang), men de kan ikke selge fangsten.

Fiske etter anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i sjøen

I sjøen er fritidsfiske med stang og håndsnøre etter laksefisk tillatt for alle. All fangst av anadrome laksefisk med andre type redskap (garn, ruser, lyster etc) er forbudt.Fiske med faststående redskap (kilenot, lakseverp og krokgarn) er et unntak, som er forbeholdt enkelte grunneiere. Alle bundne, faststående redskap - kilenot og krokgarn - som benyttes til fangst av laksefisk tilknyttet grunneierretten skal være merket med et nummer tildelt av vedkommende fylkesmann.

 

Innlandsfiske

Retten til å fiske etter innlandsfisk som laks, ørret og sjøørret i vassdrag tilhører grunneier.
Det betyr at en enten må kjøpe fiskekort eller ha grunneiers tillatelse for å kunne fiske.

I tillegg må det årlig betales en statlig fiskeravgift. Barn og unge som ikke har fylt 16 år har rett til gratis fiskekort for fiske etter innlandsfisk i Norge i perioden 1. januar til 20. august.

Det skal løses fiskeravgift for fiske etter laks, ørret, sjøørret i tillegg til at en må ha fiskekort eller rettighetshavers tillatelse til å fiske.

 

Fiskeravgift

Skal du fiske etter laks, ørret, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften.

Barn og ungdom under 16 år skal ikke betale fiskeravgift.

Se også

Fiskeridirektoratet om fritidsfiske

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119