Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Badevannskvaliteten i Ålesund - resultat av prøver

Badevannsprøver tas ved Prinsen campingI sommermånedene tester Ålesund kommune badetemperatur og kvaliteten på badevannet på utvalgte badeplasser.

Prøvene viser, gjennom flere år, at badevannskvaliteten i vår kommune generelt er bra.

I perioder med mye regn kan det stedvis forekomme høyere verdier enn normalt.

Dersom prøver skulle gi resultater som tilsier at bading frarådes, vil dette bli informert om i media, på kommunens nettside og ved den enkelte badevannsplassen.

Generelt gjelder at dersom vannet ser stygt og forurenset ut, bør man kanskje avstå fra å bade. Ofte er det mest forurenset vann like etter større mengder nedbør, og da særlig der badeplassen ligger i nærheten av elveoser.

Bading i ferskvann

Brusdalsvannet er hovedvannkilden for Ålesund og Sula og også beredskapkilde for Giske. Det er generelt forbudt med bading for andre enn de som bodde og/eller hadde eiendommer på klausuleringstidspunktet i 1972. Baderetten faller bort ved eierskifte.

I Brusdalsvannet er det påvist cercarier som kan gi svømmekløe (cercariedermatitt). Det fremkommer av tabell på Folkehelseinstituttet.

Les mer om badevannskvalitet her.

Badevannet i Ålesund sommeren 2016

Måling av Emblemssanden ved osen

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 24.5.2016  9,4  17    
 6.6.2016  11,6  <1    
 21.6.2016  11,9  76    
 12.7.2016  16,7    260  
17.8.2016  13,6  16    

 

Måling av Sandingane

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 24.5.2016  10,1    1000  
 30.5.2016      110  
 6.6.2016  11,5     560  
 21.6.2016  11,8      2200
 28.6.2016  14,9      1900
 29.6.2016  14,9  88    
 30.6.2016  14,1    230  
 12.7.2016  16,4    550  
 17.8.2016  16,3    870  

 

Måling av Prinsen

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god

100-1000

Ikke akseptabel

>1000

 24.5.2016  9,9  8    
 6.6.2016  11,4   13     
 21.6.2016  11,7      7300
 28.6.2016  15,3  82    
 29.6.2016  14,5    550  
 30.6.2016  13,0  8    
 12.7.2016  16,3  24    
 17.8.2016  16,3  14    

 

Måling av Volsdalsberga

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 24.5.2016  9,6  2    
 6.6.2016  9,9  2    
 21.6.2016  10,7  2    
 12.7.2016  16,1      5300*
 17.8.2016  15,7  1    

*Prøvesvaret ankom kommunen i fellesferien. Ny prøve ble tatt så snart været tillot og vi hadde personell tilgjengelig. Ny prøve viste godt resultat.

Måling av Olsvika

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 24.5.2016  9,7  2    
 6.6.2016  9,7  14    
 21.6.2016  10,1  63    
 12.7.2016  16,7  4    
 17.8.2016  16,2  8    

Se tester fra tidligere år

Badevannsprøver 2015

Badevannet i Ålesund sommeren 2015

Måling av Emblemssanden ved osen

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 22.6.2015  13,2  16    
 6.7.2015  15,7  18    
 11.8.2015  15,1   3    
 20.8.2015  14,3   8    

 

Måling av Sandingane

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 22.6.2015  13,7    150  
 6.7.2015  16,5    500  
 11.8.2015  15,1    >150  
 20.8.2015  15,4    250  

 

Måling av Prinsen

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god

100-1000

Ikke akseptabel

>1000

 22.6.2015  13,8  4    
 6.7.2015  16,6    100  
 11.8.2015  15,4  10    
 20.8.2015  16,1  46    
 

Måling av Volsdalsberga

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 22.6.2015  13,7  17    
 6.7.2015  15,4  10    
 11.8.2015  15,8   8    
 20.8.2015  14,7    130  

 

Måling av Olsvika

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

 22.6.2015  11,9  <1    
 6.7.2015  16,7  9    
 11.8.2015  14,7  1    
 20.8.2015  15,9  12    

 

Badevannsprøver 2013

Badevannsprøver ble tatt 26. juni og 1. august 2013.

Måling av Emblemssanden ved osen
Prøvedato
Temperatur
God
<100
Mindre god
100-1000
Ikke akseptabel
>1000
26.06.2013  12,4    640  
01.08.2013  13,4    290  
Måling av Sandingane
Prøvedato
Temperatur
God
<100
Mindre god
100-1000
Ikke akseptabel
>1000
26.06.2013  14,5  70    
01.08.2013  15,8    220  
Måling av Prinsen
Prøvedato
Temperatur
God
<100
Mindre god
100-1000
Ikke akseptabel
>1000
26.06.2013  14,2  <10    
01.08.2013  16,5  15    
Måling av Volsdalsberga
Prøvedato
Temperatur
God
<100
Mindre god
100-1000
Ikke akseptabel
>1000
26.06.2013  13,1  40    
01.08.2013  15,6  20    

Badevannsprøver 2012

Det ble ikke gjennomført badevannsprøver i Ålesund sommeren 2012.


Badevannsprøver 2011

Måling av Sandingane
Prøvedato
Temperatur
God
<100
Mindre god
100-1000
Ikke akseptabel
>1000
06.07.2011 14,3

70

   
21.06.2011 15,7 10    
11.08.2011 14,4     >1000
12.08.2011 13,3 <10    

Måling av Emblemssanden ved osen
Prøvedato
Temperatur
God
<100
Mindre god
100-1000
Ikke akseptabel
>1000
06.07.2011 13

<10

   
21.06.2011 13,7   770  
11.08.2011 11,1   750  
Måling av Prinsen ved bekk
Prøvedato
Temperatur
God
<100
Mindre god
100-1000
Ikke akseptabel
>1000
06.07.2011 13,5 <10    
21.06.2011 14,6 <10    
11.08.2011 14,2 <10    

 

Måling av Volsdalsberga øst
Prøvedato
Temperatur
God
<100
Mindre god
100-1000
Ikke akseptabel
>1000
06.07.2011 12,8 <10    
21.06.2011 14.2 <10    
11.08.2011 12,8 11    

Badevannsprøver 2010

 

Måling av Sandingane
Prøvedato
Temperatur
God
<100
Mindre god
100-1000
Ikke akseptabel
>1000
01.06.10 15,2 grader 10 . .
15.06.10 13,5 grader 20 . .
01.07.10 14,2 grader . 200 .
04.08.10 13,6 grader 10    
16.08.10 19,7 grader <10    

Måling av Emblemssanden ved osen
Prøvedato
Temperatur
God
<100
Mindre god
100-1000
Ikke akseptabel
>1000
01.06.10 12,9 grader <10 . .
15.06.10 10,5 grader . 120 .
01.07.10 12,3 grader . . 1300
13.07.10 - 10 . .
04.08.10 13,9 grader 10    
16.08.10 19,2 grader <10    
Måling av Prinsen ved bekk
Prøvedato
Temperatur
God
<100
Mindre god
100-1000
Ikke akseptabel
>1000
01.06.10 14,5 grader <10 . .
15.06.10 13,1 grader <10 . .
01.07.10 14,8 grader <10 . .
04.08.10 15,5 grader <10    
16.08.10 18,8 grader <10    
Måling av Volsdalsberga øst
Prøvedato
Temperatur
God
<100
Mindre god
100-1000
Ikke akseptabel
>1000
01.06.10 14,7 grader

<10

. .
15.06.10 12,4 grader <10 . .
01.07.10 14,4 grader <10 . .
04.08.10 14,3 grader <10    
16.08.10 18,4 grader <10    

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119