Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fritidsfiske

fiskebåt ålesundPå denne siden finner du alle våre Opplev Ålesund-tips som har fokus på fiske. 

Fritidsfiske er en av de viktigste og mest utbredte friluftsaktivitetene i Norge. Omkring halvparten av den voksne befolkningen fisker en eller flere ganger i året.

Du kan fiske med:

  • Håndsnøre, fiskestang og én maskindrevet juksa eller dorg.
  • Garn med samlet lengde på inntil 210 meter.
  • Liner med opptil 300 angler.
  • Inntil 20 teiner eller ruser.

Hver enkelt fritidsfisker kan kombinere disse redskapstypene i den mengden som er oppgitt. Men dersom det er to eller flere fritidsfiskere om bord i et fartøy, gjelder redskapsbegrensningen per fartøy og ikke per person.

Utenlandske statsborgere som ikke har fast bopel i Norge har lov til å drive sportsfiske med håndredskap, men de kan ikke selge fangsten.

Hvor kan jeg fiske i Ålesund?

Torskefiske i fjordene

Borgundfjordfisket er det store torskefisket som er rett ved Ålesund sentrum hvert år fra slutten av februar og ut i april måned. Borgundfjordfisket har lange historiske tradisjoner. Det er funnet fiskesøkker blant steinalderbostedene rundt Borgundfjorden, og man mener at det rike fisket her var et viktig grunnlag for etableringa og utviklinga av Ålesund som handelssted og by.

I dag er Borgundfjordfisket et svært populært torskefiske både for fritidsfiske og blant yrkesfiskerer. Flere lokale aktivitetsbedrifter tar med seg turister og tilreisende på fisketur og opplevelser i Borgundfjorden.

Hessafjorden er også popuært å fiske i.

Emblemsfjellet

Det er fisk i de fleste vatna på Emblemsfjellet. Før du begir deg ut på fisketur må du huske å løse fiskekort før du fisker, det kan du gjøre ved sportsbutikken Sport 1 Spjelkavik. Døgnpris er 20 kr., uke er 50 kr. og sesong er 200 kr.

Det er fiskeforbud i to av vatna på fjellet; Strokevatnet og Haugstølsvatnet.

Brusdalsvannet

Prøv gjerne fiskelykken på den siden av Brusdalsvannet som ligger inn mot Emblemsfjellet. Før du begir deg ut på fisketur må du huske å løse fiskekort før du fisker, det kan du gjøre ved sportsbutikken Sport 1 Spjelkavik. Døgnpris er 30 kr. og sesongkort er 250 kr. 

Barn og unge

Det å fiske er kjekt for alle i alle aldre. Barn og unge under 16 år har for eksempel rett til gratis fiskekort for fiske etter innlandsfisk, som i Brusdalsvannet eller på Emblemsfjellet i perioden fra 1. januar til 20. august. Noen unntak er det og det gjelder elver som har laks, sjøørret og sjørøye.

Barn og unge under 16 år trenger heller ikke betale den statlige fiskeravgiften (18 års aldersgrense).

Innlandsfiske

Retten til å fiske etter innlandsfisk som laks, ørret og sjøørret i vassdrag tilhører grunneier. Det betyr at en enten må kjøpe fiskekort eller ha grunneiers tillatelse for å kunne fiske. I tillegg må det årlig betales en statlig fiskeravgift.

Det skal løses fiskeravgift for fiske etter laks, ørret, sjøørret i tillegg til at en må ha fiskekort eller rettighetshavers tillatelse til å fiske.

Fiskeravgift

Skal du fiske etter laks, ørret, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften.

Årsavgift for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i 2017  
 Årsavgift for enkeltperson for fiske i vassrad  kr. 260
 Årsavgift familie for fiske i vassdrag*  kr. 415
 Avgift for fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart før 1. juli  kr. 649
 Avgift for fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart etter 1. juli  kr. 394

Barn og ungdom under 16 år skal ikke betale fiskeravgift.

Se også

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119