Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er en intensiv innsats som i samarbeid med deg settes inn for at du skal kunne klare deg best mulig i hverdagen.

Teamet rundt deg vil bestå av ergoterapeut, fysioterapeut, sjukepleier og hjemmetrenere fra Åpen omsorg og vil følge deg opp i inntil 4 uker.

Innsatsen består hovedsakelig av trening og tar utgangspunkt i de aktivitetene du selv mener er viktig å mestre i hverdagen.

Oppfølgingen vil skje hjemme hos deg eller i ditt nærmiljø.

pdfSe informasjonsbrosjyre om hverdagsrehabilitering.

For hvem?

 • Deg som bor hjemme og som tidligere har klart deg med lite eller ingen hjelp fra hjemmetjenesten, men som nå har behov for hjelp på grunn av sykdom eller skade.
 • Deg som har et ønske om i størst mulig grad å klare deg selv i hverdagen.
 • Deg som er villig til å gjøre en ekstra innsats for å bli mer selvhjulpen.

Hva vil skje?

Kartlegging: Vi kommer hjem til deg og gjennomfører en kartlegging. Vi ser på hva du klarer og hvilke utfordringer du har i hverdagen. Du graderer selv hvor viktig de ulike gjøremålene er.

Sammen setter vi konkrete mål for hvilke gjøremål du ønsker å mestre.

Videre: Kartleggingen danner grunnlaget for hvordan vi sammen skal jobbe for at du skal nå målene dine.

Hjemmetrenere vil komme hjem til deg og hjelpe deg med den daglige treningen. Treningen vil bli tilpasset underveis og etter 14 dager tar vi en evaluering.

Det vil ved behov være et tett samarbeid med hjemmetjenesten.

Avslutning: Etter 4 uker tar vi en oppsummering med utgangspunkt i de målene du satte ved oppstart. Vi avslutter med å legge en plan for veien videre.

Eksempler på ting å trene på:

 • Å dusje selv
 • Å gå i trapp
 • Å stelle og kle på deg
 • Å gå utendørs
 • Å tilberede måltider selv
 • Å handle varer i butikken
 • Å gjøre enkelt husarbeid
 • Å ta bussen
 • Å komme deg inn og ut av senga

Tjenesten søkes via Tildelingskontoret.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119