Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Psykisk helse

De fleste kjente strategiene for å forebygge psykiske problemer og lidelser og fremme sunn helse legger vekt på å styrke den enkeltes opplevelse av egen mestring, sosial støtte og tilhørighet, opplevelse av å være til nytte, evne til å ta ansvar for seg selv og evne til å ta i bruk egne ressurser. 

Kommunen har en rekke tiltak som kan bidra til hjelp i dette arbeidet.

andre ressurser

Lokalt
  • NAV: Det finnes mange muligheter for å være i arbeid til tross for helseplager. Å være i jobb, enten deltid eller heltid, kan dessuten ha en positiv effekt på helsen din. Nye behandlingstilbud og tettere oppfølging kan få deg raskere tilbake.
  • Krisesenter for Sunnmøre
 fylket
  • Psykisk helsevern, Helse Møre og Romsdal HF er det som tidligere ble kalt psykiatrien og er i dag betegnelsen på de tilbud som samfunnet gir til personer med mentale lidelser gjennom spesialisthelsetjenesten (det som ikke gjelder kommunen). Dette kan omfatte psykoterapi, psykiatrisk medisinering, saksbehandling eller andre tiltak.
  • Helse-M&R, vaksenpsykiatrisk avd.
  • Helse M&R, Psykisk helsevern barn og unge
  • Familievernet: Familievernkontoret gir tilbud til alle som trenger å prate om vanskelige forhold i familien. Det er et tilbud til både enkeltpersoner, par og familier – unge og eldre.
  • Fylkesmannen:  Informasjon om psykisk helsearbeid i ditt fylke.
nasjonalt
organisasjoner

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119