Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Legevakt

Alesund lokalmedisinske red webDøgnåpent for øyeblikkelig hjelp. Ålesund interkommunale legevakt ligger på nord-øst siden av Ålesund lokalmedisinske senter (bildet), med besøksadresse Åsesvingen 16, 6017 Ålesund. 


Telefonnummer: 116 117

Ålesund interkommunale legevakt tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp ved akutt sykdom eller skade.  


Hvor skal du ringe?

For øyeblikkelig hjelp på grunn av livstruende tilstand - ring 113 DSC 4630 web

For øyeblikkelig hjelp på dagtid - ring fastlegen din

For øyeblikkelig hjelp på kveld/natt - ring 116 117

•    Fra kl 1600 - 0800: Ålesund, Sula, Haram og Skodje.
•    Fra kl. 22.00 – 08.00: Giske, Ørskog, Stordal, Norddal, Vestnes og Stranda.


Øyeblikkelig hjelp i vanlig kontortid

Primært bør du kontakte fastlegen på dagtid, med mindre det foreligger en situasjon der liv og helse er i umiddelbar fare – da benyttes medisinsk nødtelefon 113.
Hvis din fastlege ikke er tilstede, skal de andre legene ved legesenteret bistå. Du skal derfor ikke kontakte legevakta på dagtid, bortsett fra hvis du ikke får kontakt med legesenteret og det haster.

Vår organisering

Ålesund Interkommunale Legevakt er et interkommunalt samarbeid mellom disse 10 kommunene:
Ålesund, Sula, Haram, Skodje, Stordal, Norddal, Ørskog, Vestnes, Stranda og Giske.

Fire av kommunene er med på døgnbemannet legevakt. Dette er Ålesund, Sula, Haram og Skodje.
De andre kommunene er tilknyttet legevakta i Ålesund kun på nattestid.

Betaling/egenandel

Egenandel for legekonsultasjon betales på bankterminal før du forlater legevakta. Medisiner og forbruksmateriell kommer i tillegg til egenandelen.

Praktisk informasjon

Her får du svar på de mest vanlige spørsmålene om legevakten:

1. Hva gjør legevakten?

Legevakten tar i mot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Med dette menes vurdering og behandling av akutt sykdom eller skade, eller akutt forverring av sykdom, som ikke kan vente til pasienten får kontakt med fastlegen.
Mindre alvorlige sykdommer eller skader vil også bli behandlet, men vil bli prioritert lavere enn alvorlig sykdom eller skade. En må da regne med ventetid. Du bør vurdere om din sykdom eller skade kan vente til du får kontakt med fastlegen.

2. Hva bør du tenke på før du kommer til legevakten?

Vi setter pris på om du har følgende informasjon med deg når du kommer:
•    Oversikt over faste medisiner som du bruker
•    Frikort eller kvitteringskort for egenandeler (hvis du har)
•    Relevante medisinske papirer (rapporter fra sykehus eller liknende)
•    Legitimasjon

3. Hvordan prioriterer legevakten?

Når du kommer til Legevakten, vil du bli mottatt av en sykepleier i resepsjonen. Sykepleieren vil vurdere din medisinske tilstand og henvise deg til en av Legevaktens avdelinger (røntgen-, sår- eller allmennlegevakten/medisinsk avdeling).
Sykepleieren vil også vurdere i hvilken grad det haster å behandle din tilstand. Det finnes tre hastegrader:
Prioritet 1: Livstruende tilstander behandles uten ventetid (for eksempel alvorlige astmaanfall, hjerteinfarkt)
Prioritet 2: Ved en del sykdommer og skader er det urimelig med lang ventetid (større sårskader, store smerter). Disse pasientene prioriteres foran køen og behandles så snart legen har kapasitet.
Prioritet 3: Andre pasienter behandles etter tur. Dette medfører at pasienter med mindre alvorlige sykdommer eller skader ( for eksempel sår hals, blærekatarr, senebetennelse) må regne med noe ventetid.

4. Hvilken videre oppfølging av sykdom og skader gir Legevakten?

Legevakta har ikke kapasitet til å følge opp etter at tilstanden er avklart. Har du behov for videre oppfølging, må du kontakte fastlegen. Dersom tilstanden skulle forverre seg, og du ikke får kontakt med fastlegen, bør du kontakte legevakta igjen.

5. Skriver Legevakten ut sykemeldinger?

Legevakten skriver ut korte sykmeldinger for den sykdommen eller skaden du blir behandlet for. Eventuell oppfølging og forlengelse av sykmeldingen bør skje hos fastlegen.

6. Hvilke resepter skriver Legevakten ut?

Legevakten skriver ut resepter på de medisiner som er nødvendige for behandlingen av den sykdom eller skade som Legevakten behandler deg for (for eksempel antibiotika ved infeksjoner, betennelsesdempende ved forstuinger eller lignende). Smertestillende medisiner skrives bare ut som et ledd i behandlingen av smertefulle tilstander Legevakten selv tar seg av (brudd og liknende), og da kun i små mengder.
Sterke smertestillende og beroligende medikamenter skrives ikke ut ved Legevakten.
Vi har ikke kapasitet til å hjelpe med resepter på medisiner som du bruker fast. Resepter av denne typen skrives ut av fastlegen.

7. Trenger jeg henvisning til Legevakten?

Du trenger ikke henvisning for å bli behandlet ved legevakta.

8. Hva må jeg betale for?

Du må betale egenandel for behandling ved Legevakten. Du må også betale for medisiner, bandasjer, gips etc. som blir brukt. Størrelsen på egenandelen og materielltaksten fastsettes av Stortinget.

Egenandelen betaler du på kortterminal i resepsjonen etter at du er ferdig med behandlingen.

9. Hvor kan jeg gi tilbakemeldinger til Legevakten?

Dersom du er misfornøyd med behandlingen du får, hører vi gjerne fra deg. Tilbakemeldinger fra våre brukere er en viktig del av kvalitetssikringsarbeidet.
Klagen bør være skriftlig og sendes til:
 
Ålesund kommune
Virksomhet Legetjenester og akutt helseberedskap
Postboks 1521,
6025 Ålesund

Du kan også klage til Helsetilsynet eller henvende deg til Pasientombudet

Lenker

Fastlegeordningen
Kjernejournal
Giftinformasjon
Sykt barn

Se også

Overgrepsmottak

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119