Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Jordmortjeneste

Velkommen til jordmortjenesten!


Er du gravid, får du tilbud om svangerskapskontroll.  Du kan velge om du vil gå til kontroll hos jordmor på helsestasjonen eller til fastlege.

Den kommunale jordmortjenesten i Ålesund er samlet i Sentrum helsestasjon som ligger i Sentrum familiesenter like ved Rådhuset.

Jordmor arbeider i samsvar med statlige retningslinjer for svangerskapsomsorgen.

Hva kan jordmor hjelpe med?

Antall konsultasjoner kan være varierende, men i utgangspunktet tilbys den gravide 9 kontroller. Barnefar er velkommen til å være med.

Jordmor vil ta blodprøver, vekt, måle blodtrykket og undersøke urinprøve.  Mellom svangerskapsuke 17 og 19 får du tilbud om ultralydundersøkelse. Jordmor eller fastlege vil tilby deg samtaler hvor hensikten er å kunne gi deg råd og anbefalinger som er tilpasset ditt behov.

Aktuelle temaer er:

 • kosthold, trening, røyking og alkohol
 • livssituasjon
 • arbeidssituasjon i forhold til graviditet
 • din helsetilstand, arvelige sykdommer i familien din, og evt. kronisk sykdom
 • tidligere svangerskap og fødsler
 • vanlige plager og endringer som skjer i forbindelse med svangerskapet
 • stønadsmuligheter, rettigheter og plikter
 • kommunens tilbud om svangerskapsomsorg
 • ulike fødetilbud der du bor
 • fødselsforberedelse, det å få barn og forberedelser til barseltid og amming
 • din partners rolle under fødselen

Jordmor eller fastlegen skal også ta opp temaer som kan være vanskelige å snakke om. Eksempler på dette er:

 • tristhet utover det som er vanlig
 • psykiske plager eller depresjoner
 • vold, fysisk og psykisk trakassering og seksuelle overgrep
 • spiseforstyrrelser
 • bekymringer, redsel for å føde eller sykehusskrekk

Dersom du har behov for det, kan du bli henvist til psykolog for å få hjelp.

Ta tidlig kontakt med jordmortjenesten, om du ønsker tidlig time. Ved stor pågang av gravide vil det kunne bli ventetid.

Jordmor har nær kontakt med helsesøster som tilbyr den nye familien hjemmebesøk etter at helsestasjonen har mottatt fødselsmelding.

Tilbudet er gratis.

Dersom du ikke kan møte til en time, ønsker vi at du gir beskjed i god tid slik at andre kan få timen din.

Gi tilbakemelding

Vi ønsker å tilby en tilgjengelig og servicerettet helsetjeneste. Derfor setter vi stor pris på å få tilbakemelding om dine erfaringer med tjenesten. Kontaktinformasjon finner du i ansvarsboksen til høyre på siden.

Lenker

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119