Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kommunal bolig (utleie)

Utleieboliger er et botilbud til unge, eldre, økonomisk eller sosialt vanskeligstilte som har problemer med å skaffe seg bolig på privatmarkedet av forskjellige grunner. 

I tråd med minste botidskravet som husleielova setter er vanlig botid tre år om du søker per i dag. 

Utleieboligene her er ordinære botilbud med tilnærmet markedsleie. Boligene ligger i alle bydeler og vesentlig i større boligkompleks og blokker.

Det er egne tildelingsregler for utleie av kommunale boliger og tomter.

Søknadsskjema

Søknadskjema for kommunal bolig ligger i skjemabanken

Vilkår

Boligene blir administrativt tildelt etter søknad.

Tilbudet om bolig skal fortrinnsvis gis på sosialt grunnlag til hjelp for de som av økonomisk eller sosiale grunner ikke kan få leie eller kjøpe bolig på det private markedet. Boligene blir tildelt med vanligvis tre års botid, med adgang til å søke om forlengelse.

Søknaden om fornyet kontrakt blir behandlet ut fra dagens situasjon og behov.

Ansvarlig for tjenesten

Ålesund kommunale Eiendom KF har ansvar for søknadsprosessen, visning av den aktuelle leiligheten, husleiekontrakt og utlevering av nøkler.

Servicetorget gir praktisk informasjon om søknadskjema osv.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119