Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hjelpemidler - utlån

Ålesund kommune kan gi hjelp i form av korttidsutlån av tekniske hjelpemidler. Ved behov for hjelpemidler utover to år må dette søkes inn til Hjelpemiddelsentralen i NAV.

Hva kan du låne?

Du kan låne krykker, rullator, rullestol, seng, hjelpemidler til bad, dusj og toalett med mere. I tillegg har vi også et variert utvalg av andre hjelpemidler.

Hjelpemidler - korttidsutlån

 

Hjelpemidler - korttidsutlån

Teknisk hjelpemiddelservice har ansvaret for hjelpemiddeltjenesten i Ålesund kommune og er en tjeneste for alle som bor eller oppholder seg i Ålesund kommune. Forutsetningen for lån er at du har nedsatt funksjonsevne som medfører et kortvarig behov for tekniske hjelpemidler.

Ved behov for hjelpemiddel tar du kontakt med:

Besøksadresse: Blindheimsbreivika 10, 6010 Ålesund.

Telefon: 70 16 48 60 / 70 16 30 51

Åpningstid for besøkende: Mandag -Fredag kl.10.00-14.00.

Hvis du har hjemmetjeneste så kan de også hjelpe deg med å formidle ditt behov for hjelpemidler.

Vi oppfordrer alle som har muligheten om selv å hente og levere enkle og lette hjelpemidler i Blindheimsbreivika 10. For henting og levering av hjelpemidler som krever utkjøring – kontakt oss for avtale.

Teknisk hjelpemiddelservice

  • Ansvar for korttidsutlån av hjelpemidler
  • Leverer ut hjelpemidler fra vårt lager.
  • Foretar enkle monteringer og reparasjoner av hjelpemidler
  • Henter inn hjelpemidler som du ikke lenger har bruk for.

Vi kan også gi råd og veiledning om tekniske hjelpemidler, bestillinger og søknader. Vi kan formidle kontakt med hjemmetjenestene, ergo - /fysioterapitjenesten, syns – og hørselskontakten og NAV hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal.

Pris

Se betalingsregulativ for hjelpemidler - korttidsutlånjelpemidler - korttidsutlån

Vilkår

Låneperioden er i utgangspunktet tre måneder. Ved utlån forplikter du deg til å ta vare på hjelpemiddelet og sørge for at det blir levert tilbake som avtalt.

Hjelpemidler - langtidsutlån

Langtidsbehov for hjelpemidler

Ved behov for hjelpemidler utover to år må dette søkes inn til Hjelpemiddelsentralen i NAV.

Når du eller noen av dine nærmeste får behov for et hjelpemiddel, tar dere kontakt med kommunehelsetjenesten der dere bor. Vanligvis er det hjemmetjenesten, en ergoterapeut, fysioterapeut, PP-tjenesten eller legen din som hjelper deg med å sette fram søknaden.

Hvis du trenger hjelpemidler på arbeidsplassen, tar du kontakt med arbeidsgiveren eller bedriftshelsetjenesten.

NAV lokalt kan også hjelpe til dersom du er i et attføringsopplegg.

Den som har krav på hjelpemidler utover 2 år kan sende en søknad til Hjelpemiddelsentralen i NAV gjennom en av instansene som er nevnt over.

Husbanken (gjennom Servicetorget eller Ålesund kommunale Eiendom KF) kan gi tilskudd og lån til utbedring av bolig.

Lovhenvisninger

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119