Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Demens

Ålesund kommune har inngått en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om å bli en demensvennlig kommune. Formålet med avtalen er å legge til rette for at Ålesund skal arbeide for at mennesker med demens kan møte forståelse, respekt og støtte. I tillegg ha mulighet til å være inkludert og delta i nødvendige hverdagsaktiviteter som å handle, bruke offentlig transport og delta i kulturaktiviteter.

Aktivitetsvenn

Frivillige aktivitetsvenner skal gi personer med demens flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Selv om sykdommen har kommet så langt at opplevelser raskt glemmes, viser det seg at de gode følelsene og stemningen aktiviteten skaper varer. Det er også bevist at meningsfylte og stimulerende aktiviteter kan være med på å forebygge og noen grad bremse utviklingen av sykdommen.

 

Aktivitetsvenn er et tilbud for personer med demens som er hjemmeboende og ved institusjon. Aktivitet kan gjennomføres en-til-en eller i grupper. Det vil gjøres et kartleggingsarbeid for at personen med demens og Aktivitetsvennen skal passe best mulig sammen. Å være Aktivitetsvenn skal oppleves som et meningsfylt og attraktivt tilbud for personer som ønsker å gjøre en frivilliginnsats i kommunen. Alle de frivillige aktivitetsvennene får opplæring og veiledning, og blir godt ivaretatt av organisasjonen.

Vil du være frivillig aktivitetesvenn for en med demens? Meld deg på Nasjonalforeningens nettside.

Aktivitet og sysselsetting for yngre med demens

Ålesund kommune gir individuelt tilrettelagte tilbud til yngre mennesker som får demens-sykdommer. Målet er en meningsfull hverdag, individuelt tilrettelagte aktiviteter, sosialt samvær og gode opplevelser

Yngre personer med demens/nevrologisk sykdom faller for tidlig ut av yrkeslivet. De er gjerne fysisk friske, har evner og ressurser som de ikke får brukt, men trenger aktiviteter som de mestrer.

 • Arbeidsgivere kan få hjelp til å gi tilbud til egne arbeidstakere og sikre en god nedtrappingsplan og justere mestringsnivå.
 • Arbeidsgivere i Ålesund kan bidra i prosjektet med tiltaksplasser
 • Det kan fortsatt skapes gode opplevelser knyttet til arbeid og aktivitet

Som kontaktpunkt kan vi:

 • Skape dialog om situasjonen - brobygger - pårørende og arbeidsgiver
 • Sikre kontakt med fastlege, NAV, andre hjelpere og samarbeidspartnere
 • Rådgi arbeidsgivere
 • Komme på hjemmebesøk

Kontaktpersoner

 • Liv Aarseth Lied, geriatrisk sykepleier - 70 16 30 29
 • Anne Roald, geriatrisk sykepleier - 70 16 30 42

Aktiviteter

Forskning viser at meningsfulle aktiviteter har en positiv effekt på demenssykdommer.

Vi ønsker å legge til rette for:

 • Sosialt samvær
 • Fysisk aktivitet
 • Gode opplevelser
 • Individuelt tilrettelagte arbeidsoppgaver

Hvordan søke

Bruk kommunens søknadskjema  for helse- og omsorgstjeneste. Kryss av i ruten for “Institusjon, dagplass” – og spesifiser i søknaden hvilke aktivitet det søkes om.

Aktuelle aktiviteter

Borgundgavlen ved Sunnmøre museum:

Dagaktivitetene på Sunnmøre museum er interkommunale. Nabokommunene har anledning til å kjøpe plasser.

Ytterlandstova er base for et aktivitetstilbud for personer med demens i tidlig fase, og er et samarbeid mellom Ålesund kommune og Sunnmøre museum.

Aktivitetene foregår for det meste utendørs, varierer etter årstidene og legges til rette individuelt.

 • Vedlikeholdsarbeid inne og ute på Sunnmøre Museum sitt område
 • Maling, klipping av greiner, rake, rydde og skogsarbeid
 • Fysisk aktivitet (trim / turgruppe)
 • Kulturelle aktiviteter
 • Foring av dyr i Borgund dyreklubb
 • Felles lunsj i Ytterlandstova

Aktiviteter ved teknisk hjelpemiddelservice
(kommunens lager for hjelpemidler i Blindheimsbreivika)

 • Enkle repereasjoner
 • Monteringsarbeid
 • Vasking
 • Rydding/utkjøring av hjelpemidler

Tur- og aktivitetsgruppe

Turgrupper i indre og ytre bydel for eldre som trenger støtte til fysisk aktivitet. Turene avsluttes med sosialt fellesskap og et hyggelig måltid.

Hatlahaugen dagsenter

Hatlahaugen dagsenter er et senter for mennesker med demens.

Åpningstidene er: Mandag - fredag fra kl. 08.00 - 15.45. Deltagere av senteret blir hentet i hjemmet ca. kl. 09.15- 10.00 og kjørt hjem igjen ca.kl. 15.00.

Dette skjer på senteret:

 • Frokost
 • Avislesing
 • Brettspill
 • Aktivitetsspill på Wii
 • Sang og musikk
 • Håndarbeid
 • Maling
 • Trim
 • Turgåing i nærmiljøet
 • Kulturelle arrangement
 • Middag

 Kontakt oss på tlf.nr: 70 16 30 35/ 40 91 60 27/ 40 91 60 26

Samtalegrupper for pårørende

Samtalegrupper er en møteplass for pårørende hvor en kan utveksle erfaringer, gi hverandre råd og tips og styrke egen mestring. 

Gruppene ledes av geriatriske sykepleiere og er et samarbeid mellom Ålesund og omegn demensforening og Ålesund kommune med støtte fra Helsedirektoratet.

Parallelt med samtalegruppene arrangeres det aktiviteter for ektefeller / nærstående som ikke kan være alene hjemme.

Andre nettressurser

 Demens (Nasjonalforeningen) | Demensplan 2015  (Regjeringen)

 

 

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119