Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Boligtjenester

 

Bo- og aktivitetstilbud

Botilbud og aktivitetstilbud passer for voksne personer med nedsatt funksjonsevne som trenger tilrettelegging.

Botiltak rus og psykiatri

Ålesund kommune kan tilby rehabiliteringsbolig for deg med rusavhengighet og kommunale boliger for de som av forskjellige grunner har problemer med å skaffe seg bolig.

Boligsosial oppfølging for personer over 18 år med rusavhengighet og psykiske lidelser.

Økonomiske ytelser og finansiering

Gjennom NAV og Ålesund kommune er det en rekke ordninger der innbyggere har krav på eller kan søke på økonomiske ytelser.

Blant boligtjenester er det mulig å få bostøtte, og man kan søke om startlån til bolig eller boligtilskudd til etablering i bolig for å bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Det er også mulig å søke utbedringslån eller tilskudd til tilpasning av bolig slik at den over tid kan fungere godt i forhold til husstandens behov.

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119