Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kjøp og salg av kommunale eiendommer

Kommunens eiendommer som er regulert til byggeformål, forvaltes av Ålesund kommunale Eiendom KF. Dette gjelder både bebygde eiendommer og ubebygde tomter, som kan være regulert til bolig, industri, service, kontor, forretning, offentlig, allmennyttig, naust mm.


Kommunale eiendommer regulert til friområder, park, trafikk/ veg forvaltes ikke av eiendomsselskapet, men av andre virksomheter i den kommunale strukturen.

Ålesund kommunale Eiendom KF vil også kunne være kjøper av private eiendommer eller tomteområder, i forbindelse med gjennomføring av kommunale utviklingsplaner. 

Vilkår

Kommunale eiendommer som planlegges solgt, vil som hovedprinsipp bli annonsert for salg. Markedsføring og salg vil enten bli gjennomført ved engasjement av eiendomsmekler, eller ved bruk av interne ressurser i kommunen. Dette vil fremgå av annonsene.

Kommunale tomter vil som hovedprinsipp bli solgt til stipulert pris, etter en lukket budrunde. Evt. kan salg bli gjennomført til høyeste pris etter budrunde. Type budrunde vil fremgå av annonse.

Øvrige kriteria for tildeling av tomt der det er flere søkere vil fremgå av annonse. Bebygde kommunale eiendommer vil som hovedprinsipp bli solgt til høystbydende, etter en åpen budrunde. Kjøp av private eiendommer eller tomteområder vil normalt skje etter nærmere forhandlinger mellom eiendomsselskapet/ kommunen og den private eieren, og eventuelt etter avtale om skjønn for fastsetting av verdier og kompensasjon.

Søknad

Frister for søknad / for å gi bud, vil fremgå av annonser. Salgsprospekt og søknadsskjema kan fås ved henvendelse til kommunens Servicetorg eller til Ålesund kommunale Eiendom KF. Relevante opplysninger vil også finnes på kommunens hjemmesider på Internet.

Søknaden sendes:
Ålesund kommunale Eiendom KF, Postboks 1521, 6025 Ålesund. Eller leveres til Servicetorget i Rådhuset. 

Klage

Klager stiles til eiendomsselskapets styre. Klager vil bli behandlet av eiendomsselskapets styre, evt kommunens klageutvalg.

 
Lovhenvisning

Styret i Ålesund kommunale Eiendom KF har i sak 005/2004 vedtatt  tildelingsregler for salg av kommunale eiendommer.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119