Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kjøp, salg og leie

Tomter og eiendommer

Kommunens eiendommer som er regulert til byggeformål, forvaltes av Ålesund kommunale Eiendom KF. Dette gjelder både bebygde eiendommer og ubebygde tomter, som kan være regulert til bolig, industri, service, kontor, forretning, offentlig, allmennyttig, naust mm.

Boliger

Uteleieboliger er et botilbud til unge, eldre, økonomisk eller sosialt vanskeligstilte som har problemer med å skaffe seg bolig på privatmarkedet av forskjellige grunner.

I tråd med minste botidskravet som husleielova setter er vanlig botid tre år om du søker per i dag.

Utleieboligene her er ordinære botilbud med tilnærmet markedsleie. Boligene ligger i alle bydeler og vesentlig i større boligkompleks og blokker.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119