Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Naboliste

I kommunens to kartportaler (GeoInnsyn og WebInnsyn) kan en finne opplysninger om eiendommer (Matrikkelen) som er tillatt offentliggjort. Privatpersoner kan ved pålogging selv lage nabolister, vise utskrift fra grunnboka og sjekke hva som er tinglyst på en eiendom. Firma må bestille nabolister fra kommunen og grunnboksutskrifter fra Statens kartverk.

naboliste

En naboliste inngår som en del av byggesøknader.

Nabolisten kan bestilles hos kommunen. For å bestille naboliste, ta kontakt med Servicetorget. Se rutiner for matrikkelinformasjon.

Privatpersoner kan evt. selv lage naboliste for egen eiendom gjennom kommunens kartportal (WebInnsyn og ved pålogging med Elektronisk ID. Se veiledning - slik lager du naboliste (pdf).

Matrikkelloven gir følgende føringer for utlevering av nabolister.

  • Du må ha en gyldig grunn og må i tillegg opplyse hva nabolisten skal benyttes til.
  • Du må identifisere deg.
  • Eier av en eiendom (hjemmelshaver) har rett til informasjon om hvem som eier naboeiendommene.  Er du ikke hjemmelshaver av eiendommen må du ha fullmakt fra grunneier.
  • Kommunen arkiverer utleveringen av informasjon.

Se også

Hvordan finne eiendomsinformasjon og hente grunnbokutskrift

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119