Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nedgravd oljetank

Installasjon, kontroll, tømming eller fjerning av nedgravd oljetank - eventuelt dispensasjon til gjenfylling av denne.

Miljøverndepartementet fastsatte den 31 januar 1997 ”Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker”. Ålesund Bystyre vedtok den 18.09.2008 at forskriften skal gjelde for alle områder i Ålesund, og alle nedgravde oljetanker uansett størrelse. Hjemmel for tilsvarende regelverk ble 1 juni 2004 overført til forurensningsforskriften Kapittel 1, jf Forskrift om begrensning av forurensning. 2004-06-01 nr. 931. Formålet med forskriften er å motvirke fare for forurensning, gjennom regelmessig kontroll av tankens tilstand og kvalitet.

Eier av tanken (grunneier) er ansvarlig for tanken og ansvarlig for å følge foreskriften. Ved installasjon av ny tank må Ålesund kommune få melding på forhånd med opplysninger om; tankens størrelse, type, alder samt angivelse for plassering av tanken.

Den ansvarlige for nedgravd oljetank plikter å iverksette tilstandskontroll for å sikre at tanken til enhver tid er i betryggende stand. Kontrollen skal dokumenteres skriftlig til kommunen. En oljetank som ikke er i betryggende stand, skal enten tas ut av bruk eller utbedres etter alminnelig aksepterte metoder. En oljetank som har vært gjenstand for slik utbedring, kan ikke tas i bruk før det er gjennomført ny tilstandskontroll. Tilstandskontroll av tanken må utføres av personell med tilstrekkelig kunnskap for å vurdere tankens tilstand.

Hvor ofte skal den kontrolleres?

  • Ståltanker: Første kontroll etter 15 år, deretter periodisk tilstandskontroll hvert 5 år.
  • Gup-tank: Skal gjennomføres en trykktesting 2 år etter tanken ble nedgravd. Deretter ordinær førstegangskontroll ved 30 års alder, deretter periodiske tilstandskontroll fastsatt av kontrollør eller hvert 5 år.
  • Rekondisjonert tank: Første kontroll etter 10 år, deretter periodiske tilstandskontroller hvert 5 år.

Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme. Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp.

Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk kan bli liggende. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor tilkomsten til tanken er vanskelig. Tillatelse til å la tanken ligge skal søkes hos kommunen. Dispensasjon gis etter lokal forskrift for nedgravde oljetanker.

Tanker som er gitt tillatelse til å bli liggende av kommunen skal rengjøres først før de eventuelt kan fylles med sand eller grus. Påfyllingsanordningen skal fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

For oljetanker større enn 3200 liter er det Ålesund brannvesen som kan gi dispensasjon til gjenfylling av nedgravd oljetank med hjemmel i forurensingsforeskriften §1-11.

Søknadskjema

Digitalt skjema for nedgravd oljetank (kontroll, tømming eller fjerning og dispensasjon).

Vedlikeholdspersonell

Foretak / kontrollør som ønsker å drive med tilstandskontroll må ha gjennomgått en grundig opplæring innen tankrengjøring, tilstandskontroll og rekondisjonering, samt ha relevant yrkeserfaring.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119