Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Grensejustering

Grensejustering er en enkel sakstype for rene justeringer av eksisterende grenser.

Sakstypen benyttes ved overføring av små arealer mellom eiendommer.

Uheldige og lite hensiktsmessige eiendomsgrenser kan justeres slik at de passer bedre til de faktiske forhold eller gir en bedre arealutnyttelse. Det er kun små arealer som kan overføres ved grensejustering.
 
Ved ensidig overføring er kravet maks 5 % av arealet av den minste berørte eiendom og ved makebytte er kravet maks 10 %. Det er også ei øvre verdigrense på avgiverarealet der dette ikke skal overstige folketrygden grunnbeløp (1G).
 
Ved større arealer må overføringen løses ved vanlig fradeling med tillatelse etter pbl § 93. Grensejusteringen krever positivt (skriftlig) samtykke fra alle berørte parter, men er ellers en kurant måte å endre uheldige eiendomsgrenser på. Anleggseiendom kan også justeres.

Rekvisisjon av oppmåling etter matrikkelloven

Pris

Eiendomsregistrering - Gebyr etter Matrikkelloven

Skjema

Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforretning.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119